Sökformulär

Inga-Britt Blindh, Samiskt informationscentrum:”Ointresse för samerna somursprungsfolk”

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
Nummer: 2009:02-03
År: 2009
ISSN: ISSN 0282-258
Språk: sv
Relation: http://www.f4world.org/tidning.asp
Ämnesord: Sverige, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturpolitik
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: fv090203ga_samer.pdf (702.07 KB)
På Sametingets kontor i Östersund är stämningen både levande och intensiv när vi kommer. Inga-Britt Blindh är i full gång med informationsarbetet på kansliet. Snart blir det, över en kopp kaffe, en spännande och lärorik frågestund. Det handlar om samefrågorna i Sverige, samepolitiken och renskötseln, och om Inga-Britts verksamhet i allt detta som informatör.