Sökformulär

Svår utmaning att bygga rättssystem i konfliktdrabbade länder

Upphovsperson: Zajac Sannerholm, Richard
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2010:01
År: 2010
ISSN: 0280-7041
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/arkiv/afghannytt/index.html
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Politiska institutioner, Afghanistan, Juridiska institutioner, Internationellt bistånd
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: an1001ga_utmaning.pdf (449.70 KB)
När internationella aktörer ska hjälpa konfliktdrabbade länder att
bygga upp sina rättsystem sätts målen ofta för högt, och utan hänsyn
till lokala normer, behov och resurser. Det leder inte sällan till
ett misslyckande, menar Richard Zajac Sannerholm, forskare i juridik
och verksam vid Folke Bernadotte Akademin.