Sökformulär

Officiellt uttalande, 2010-01-08

Upphovspersoner: Wilkens, Ann | Pettersson, Torbjörn | Svenska Afghanistankommittén
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2010:01
År: 2010
ISSN: 0280-7041
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/arkiv/afghannytt/index.html
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Politiska institutioner, Politisk historia, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: an1001ga_uttalande.pdf (562.57 KB)
"Trots närvaro
av ca 100 000 soldater i utländsk trupp och trots att majoriteten
av dem haft till uppgift att stärka säkerheten, skapa stabilitet
och tillhandahålla förutsättningar för civil återuppbyggnad är
verkligheten idag att säkerhetssituationen kraftigt försämrats.
Samtidigt har den politiska styrningen av landet uppvisat
växande brister. Korruptionen har brett ut sig, krigsherrar fått
förnyade maktpositioner och den ekonomiska utvecklingen
återigen stannat av. Detta medför att många afghaner idag
misstror 'den internationella agendan'."