Sökformulär

Marknadsreformer

Upphovsperson: Lennartsson, P-O
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2010:04
År: 2010
Sidnummer: 15-15
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Marknads-, plan- och blandekonomi, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Fil: marknadsreformer_kuba_4.10.pdf (97.92 KB)
Sedan tidigt 90-tal har Kuba tillåtit arrende av statlig mark på upp till 50 år med möjlighet att förlänga ytterligare 25 år. Utländska investerare inom turistnäringen har länge krävt arrenden på 99 år. Nu tillåts utländska investerare att arrendera statlig mark på upp till 99 år. Inom handeln minskar den statliga kontrollen och gårdsförsäljning tillåts så att enskilda odlare kan sälja frukt och grönsaker direkt till sina kunder.