Sökformulär

TCP – mycket mer än ett handelsavtal

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 10-11
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Rättvis handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Bank- och finansfrågor, Latinamerika, Kuba, Västindien
Fil: tcp_avtal_kuba_1.11.pdf (185.33 KB)
ALBA startade med fokus på fattigdomsbekämpning, stärkande av demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter samt motstånd mot den nyliberala ekonomin. När Bolivia anslöt sig 2006 utökades samarbetet till att också omfatta solidarisk handel och ekonomisk utveckling och namnet ändrades till ALBA-TCP: Folkens handelsavtal. Energisamarbetet i Petrocaribe är en stark motor i samarbetet, som också innefattar förnyelsebara energikällor. ALBA-banken bidrar till finansiering och den gemensamma virtuella valutan Sucre frigör länderna från dollardominansen.