Sökformulär

Skall de två bli en? Valutareform påbörjas

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:04
År: 2013
Sidnummer: 14-14
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Marknads-, plan- och blandekonomi, Bank- och finansfrågor, Handel, Kuba
Fil: valutareform_paborjas_kuba_4.13.pdf (76.39 KB)
Med bortfallet 1990-91 av handelsutbytet med Sovjetblocket, som dittills stått för 85 % av Kubas utrikeshandel, blev behovet akut av hårdvaluta för livsviktig import. Den internationella turismen var en lösning med en särskild turistvaluta som gav goda intäkter från turismen utan att priserna höjdes för kubanerna. Tanken var att med ökad produktivitet skulle de två valutorna smälta samman. Men den dubbla valutan bet sig fast, bidrog till missnöje och korruption och utpekades som det näststörsta hindret för ekonomisk utveckling, efter USAs ekonomiska blockad. Nu har de första stegen tagits för en stegvis valutareform med slutmål att de två valutorna skall bliva en.