Sökformulär

Makten över lagarna ligger i kvinnornas händer

Upphovsperson: Lok, Anna
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:1
År: 2012
Sidnummer: 4-4
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Partier, Politiker, Latinamerika, Nicaragua
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl1_2012_1_s4.pdf (580.58 KB)
För första gången i Nicaraguas historia är fler ledamöter i nationalförsamlingen för det styrande partiet, Frente Sandinista
de Liberación Nacional, FSLN, kvinnor än män. De har nu 34 kvinnor på sina 60 platser. Frågan är – vilken skillnad gör det för
kvinnor i Nicaragua? röster från latinamerika frågade två kvinnor från skilda strömningar inom vänstern.