Sökformulär

"Om det finns vilja, finns det en lösning"

Upphovspersoner: Halkjaer, Erik | Rosén, Anders (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2013:01
År: 2013
Sidnummer: 11
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/sak-i-sverige/afghanistan-nytt
Ämnesord: Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet, Afghanistan
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: anytt_2013_1_s11.pdf (484.94 KB)
Utan en stark kvinnlig medverkan i
Afghanistans politik kommer varken
någon verklig samhällsförändring
eller fred att uppnås i landet. Under
den devisen inledde Svenska Afghanistankommitténs
ordförande och
Riksdagsledamoten, Lotta Hedström,
ett samarbetsprojekt mellan fyra
svenska och fyra afghanska kvinnliga
parlamentsledamöter.

Samt

Sverige missar målet i Afghanistan

Den 8 mars fokuserar SAK på Afghanistans
kvinnor, deras säkerhet och
deltagande i demokrati och fred. Ann
Wilkens, tidigare ordförande i SAK
och Sveriges ambassadör i Afghanistan
och Pakistan, ställer sig då på
Fryshusets scen för ett samtal med
Torunn Wimpelmann, norsk statsvetare
som forskat länge om Afghanistans
kvinnors säkerhet.