Sökformulär

Folk, organisering, ledarskap

Upphovsperson: Hernandez, Rafael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:3
År: 2014
Sidnummer: 8-9
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Demokrati, Politiker, Politisk organisering, Kuba
Fil: folk_organisering_kuba_3.14.pdf (107.61 KB)
En genomgång av olika sociala kategoriers representation i nationalförsamling och regering, i kommunistparti och ungdomsförbund på olika nivåer. Den visar på mycket stor sociodemografisk representativitet i basen, men ännu inte lika mycket i högsta nationella ledningen. Kvinnorna har en mycket stark närvaro, och Kuba har en mer etniskt integrerad befolkning än de flesta länder. Och många unga är politiskt aktiva och högutbildade på alla nivåer. I den pågående samhällsförändringen är det viktigt att institutionerna blir allt mer representativa, att de fungerar ännu mer demokratiskt, avspeglar samhällets mångfald.