Sökformulär

Ekonomiska institutioner

Världsbanken missade målet

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner
Sedan slutet av 1980-talet har Världsbanken och andra givare styrt de ekonomiska omstruktureringsprogrammen i Moçambique.
Med den privata sektorn som drivande kraft skulle fattigdomen i Moçambique minskas och allt skulle konkurrensutsättas på den "fria marknaden".
Men, erkänner nu Världsbanken, det gick inte riktigt som man tänkt sig.

Dåliga erfarenheter för länder i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Södra Afrika, Sydafrika, Varufiering, Handel, Vatten, Zimbabwe, Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner, Kapitalism och vinstmaximering
Tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa ska garanteras medborgarna av den stat de lever i. En förutsättning för att staten ska kunna göra det är att den själv bestämmer över sin vattensektor.

Sidor