Sökformulär

Ekonomiska institutioner

Byt kurs i London

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Politiska institutioner, Politiker, Storbritannien, Ekonomiska institutioner, Imperialism
"Mänskligheten sitter i en buss i en brant nedförsbacke. Den rullar allt snabbare till följd av lägre tillväxtsiffror, vikande handel, nya uppsägningar,
ökad fattigdom. Finanskrisen utlöstes i USA och den yttersta orsaken, det medger nu även mainstream-ekonomer, var tilltron till en självreglerande marknadsekonomi. Det kan tyckas som att en kris med ursprung i världsekonomins centrum inte främst borde drabba dess periferi, där de allra mest utsatta lever. Men dessvärre far nu krisen fram med dubbel styrka över det globala Syd."

Världens ögon mot G20-mötet

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Politiska institutioner, Sociala rörelser, Manifestationer, Demonstrationer, Storbritannien, Globala rättviserörelsen, Ekonomiska institutioner
Omkring 35000 personer deltog i lördagens protest inför G20-mötet i London. Demonstrationen avlöpte lugnt men vreden över den ekonomiska krisen är stor och nya protester kommer att följa G20-mötet.
Samtidigt tonas förväntningarna inför mötet ner.

Kampen mot bemanningsföretagen fortsätter: jobbupproret går till Svenskt Näringsliv

Upphovsperson: Olofsson, Patrik
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Demonstrationer, Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Ekonomiska institutioner, Arbetslöshet
"Kör hårt Patrik".
Den som ropar till ordföranden för
Lagenaarbetarna Patrik Olofsson är en arbetskamrat som håller i den ena
pinnen på banderollen ”För Lagenaarbetarnas seger”. Platsen är Kungsträdgården i Stockholm och jobbupprorets demonstration till Svenskt Näringslivs lokaler på Storgatan på Östermalm.

Nepad har FN:s stöd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika, Imperialism, Ekonomiska institutioner
Sedan början av 80-talet har en rad program och åtgärder satts in för att förbättra ekonomierna i Afrika. Lagos-planen och de s.k strukturanpassningsprogrammen, som Världsbanken och IMF ställde som villkor för fortsatt bistånd, är bara några i raden. Nepad, som står för New Partnership for Africa's Development, presenterades i sin slutliga form i juli 2002 när Afrikanska Unionen formellt bildades. Nepad är dagens afrikanska ledares plan för att lösa kontinentens gigantiska problem.

Sidor