Sökformulär

Europa

DGer EU upp sin särskilda ”Kubaståndpunkt”?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Bojkotter, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Europa, Kuba
Sedan länge har de flesta EU-regeringar velat återuppta normala förbindelser med Kuba, men stoppats av Polen, Tjeckien och Sverige. 1996 beslöt EU att frysa alla kontakter med Kubas regering och myndigheter och stödja de smågrupper USA finansierade för regimskifte på Kuba - mot löfte från USA att inte blockera europeiska företag som handlade med Kuba. EU:s ”utrikesminister” Ashton konstaterar att EU-länderna hamnar i bakvatten nu ”när Kuba öppnas”. Frankrikes utrikesminister var först på plats i Havanna i april för att markera sitt intresse.

Vi möttes i Aten Kubaner för Kuba i Europa

Upphovsperson: Andersson, Victoria
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Migration, Kulturell identitet och gemenskap, Europa, Kuba
Kubaner bosatta i Europa höll sitt 8e möte 19-20 oktober i Aten. Dit kom ca 80 företrädare för kubaner i 16 länder, varav 2 för Kubaner för Kuba i Sverige. Till utlandskubanerna sällade sig också företrädare för Kubas utrikesdepartement, och en särskilt gäst, Ailí Labañino, dotter till antiterroristen Ramón Labañino, en av De 5 kubanska fångarna i USA.
Dessa möten har flera syften, bland annat att stärka samarbetet över gränserna och därmed också stärka varje enskild organisation, att informera om utvecklingen i hemlandet, och på vilket sätt kubaner utomlands kan bidra. Nästa årsmöte för kubaner bosatt i Europa ska hållas i Wien.

Nordisk Kubasolidaritet möts i Köpenhamn

Upphovsperson: Österlin, Martin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Europa, Kuba, USA
De Nordiska Kubaföreningarna möts vartannat år. Åren däremellan äger Europeiska möten rum. Det är ett intensivt erfarenhetsutbyte, personliga kontakter knyts och gemensamma projekt diskuteras som t ex de nordiska turnéerna med kubanska gäster genomförts och de årliga Nordiska Arbetsbrigaderna. Köpenhamnsmötet som Dansk-Kubanska Föreningen inbjöd till kom överens om att satsa kraftfullt för att stödja, bl.a. ekonomiskt, kampanjen www.voicesforthefive.com som kulminerar 7-8 mars 2014 i London med den Internationella rättsliga undersökningen av fallet De Fem Kubanerna.

Inversiones suecas en industrias extractivistas en América Latina

Upphovsperson: Latinamerikagrupperna (SAL)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2011
Ämnesord: Naturresurser, Multinationella företag, Sjukdomar, Ursprungsfolk, Europa, Sverige, Mänskliga rättigheter, Vatten, Miljöföroreningar, Latinamerika, Guatemala
Representantes de la red de organizaciones
indígenas Waquib´Kej han visitado a Suecia en
diversas ocasiones para informar sobre la
situación de los pueblos indígenas en la provincia
de San Marcos, Guatemala, donde la mina Marlin
está funcionando y creando múltiples conflictos
sociales y causando daños a la salud y escasez de
agua.

16:e Europeiska Solidaritetsmötet

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Sociala rörelser, Internationell solidaritet, Europa, Kuba
I början av november samlades omkring 140 företrädare för Kubaföreningar från så gott som alla europeiska (och några asiatiska) länder till möte för 16:e året i rad, denna gång i Berlin, för att utbyta erfarenheter och stärka solidaritetsarbetet med samordning i kampanjer av olika slag. De tog särskilt upp kampanjen för De 5, motståndet mot EU:s ”Gemensamma ståndpunkt” och mediepolitiken. De hann också ta till sig information om de förändringar som nu genomförs.

Kubaner i Europa på möte i Madrid

Upphovsperson: Björklund,, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Migration, Kulturell identitet och gemenskap, Europa, Kuba
Ett par hundra kubaner bosatta runt om i Europa höll sitt 7e möte i Madrid helgen 20-21 oktober. Där deltog Sveriges Cubanos por Cuba tillsammans med andra länders organisationer med samma namn. De är ett uttryck för de starka banden mellan kubanerna utomlands och hemlandet. Ett uttryck för samma sak är Cubanos por Cubas kulturdagsfirande på Kafé Marx i Stockholm där den kubanska reaggeton-cubatonartisten El Medico deltog.

Desperata kubaner i Spanien

Upphovsperson: Fernandez, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Kapitalism och vinstmaximering, Arbetslöshet, Europa, Kuba
Kubanska dissidenter som utvandrat till Spanien ber om hjälp att överleva – välkomna till kapitalismen. I början av april rapporterade spanska dagstidningen El Mundo om de fängelsedömda kubaner som valde att utvandra till Spanien 2010 och 2011 och om de svåra förhållanden de nu lever under, precis som miljontals arbetslösa i den kapitalistiska världen. En säger till El Mundo: ”Om jag hade vetat att det är så här så hade jag stannat på Kuba.”

Reportrar utan gränser kritiseras

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Europa, Kuba, Nordamerika
Reportrar utan gränser, RUG, har förlorat sin plats i UNESCO på grund av ”avsaknad av etik” har uteslutits från listan av NGOer med status inom UNESCO. Det är andra gången på fyra år som denna franska NGO, som finansierats av bland annat USAID med band till USAs säkerhetstjänst, utesluts. Då avgick RUGs grundare, Robert Menard, för ett miljonkontrakt av emiratet i Qatar, efter att ha tvingats erkänna finansieringen från fasadorganisationer för CIA.

Kubasolidaritet hösten 2011

Upphovspersoner: Bergren, Björn | Andersson, Victoria | Tiroler, Zoltan | Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Föreningsliv, Europa, Sverige, Kuba
Som vanligt var aktiviteten hög på många håll. I Västerås medverkade Svensk-Kubanska i Världskulturfestivalen. I Jönköping hyllades Che Guevara med ett ALBA-möte med ambassadörerna från Bolivia, Kuba, Nicaragua och Venezuela. Vid ett annat möte berättade Björn Kumm om sin bok om Fidel Castro. Medan ”Liberalen” Fredrik Malm ondgjorde sig över att Svensk-Kubanska fick delta på ABFs socialistiska forum i november. Parallellt deltog Kubaner för Kuba i Sverige i det årliga stora mötet för Kubaner för Kuba i Europa som i är ägde rum i Rom.

MediCuba i Malmö: Solidaritet med solidariskt Kuba

Upphovsperson: Österlin, Louise
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Internationell solidaritet, Läkemedel, Europa, Kuba
I november samlades ett sextiotal intresserade i Studiefrämjandets lokal Malmö till ett seminarium om Kubas hälso- och sjukvård. Det sammanföll med styrelsemöte för mediCuba-Europa, den solidaritetsorganisation som sedan 1997 har sänt över råvaror för läkemedelsframställning på Kuba, värda 7 miljoner euro. Svensk-Kubanska Föreningens medicininsamling går sedan 1998 till att på detta sätt bryta USAs blockad bland annat när det gäller cancerbehandling och mediciner mot astma.

Sidor