Sökformulär

Europa

Europas stängda dörr

Upphovsperson: Mankell, Henning
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Europa, Flyktingar
Man kan välja bland exempel, det ena värre än det andra. Det kan vara fråga om ett antal kineser som kvävts till döds i en container i Rotterdam. Det kan vara nordafrikanska flyktingar, vars lik flyter iland nånstans på Spaniens kust. Eller så kan jag välja juldagsnatten 1996. Då sjönk ett fartyg i Medelhavet, inte långt från Malta. Många människor dog under fasansfulla förhållanden. De var alla flyktingar på väg till Europa. Ungefär 300 människor omkom den där natten i vågorna.

Vakna Europa!

Upphovsperson: Norman, Lisa
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2001
Ämnesord: Ockupationer, Politiska institutioner, Våld och konflikter, Palestina, Europa, Israel
Sveriges regering är värd för ett EU-toppmöte. Vad kommer att stå på dagordningen? De kan väl inte bara prata om galna kosjukan och mul- och klövsjukan? Meningen är att man också skall dryfta fred och säkerhetsfrågor som berör Europa. Förutom Makedonien så finns den akuta krisen i Israel/Palestina - en konflikt som på många sätt hör ihop medEuropa. Vi tycker det är hög tid att EU-ministrarna engagerar sig mera i den alarmerande utvecklingen i Israel/Palestina-konflikten.

NATO – kapitalismens järnnäve

Upphovsperson: Norberg, Agneta
Utgivare: Svenska Fredskommittén
År: 2008
Ämnesord: Fredsengagemang, Geopolitik, Nordamerika, Europa, Militärer
Påskaftonen den 22 mars hade runt 1000 personer, unga och gamla, tagit sig till NATO:s högkvarter i Bryssel för att visa sin avsky för NATO och dess politik, framför allt för att protestera mot NATO:s kärnvapenpolitik, som förordar föregripande förstaslag med kärnvapen - även mot länder som inte har kärnvapen. Deltagarna i denna aktion, som kallades NATO Game Over, arrangerad av Bombspotting i Belgien (spotting = peka ut), hade som mål att ta sig in på området, helst stänga hela verksamheten i protest mot de krigsbrott som NATO förbereder.

För allas rätt till vatten!

Upphovsperson: Nilsson, Jenny
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Vatten, Privatiseringar, Allmänningar, Europa, Varufiering
Den svenska regeringen talar med kluven tunga när det gäller människors rätt till rent vatten.
I Sverige ska vatten skötas av det offentliga och inga vinster får göras på vattenförsörjningen. Europaparlamentet, där Sverige har representanter, fastslog den femte mars att vatten är en mänsklig rättighet och avvisade ett förslag om att avreglera vattenförsörjningen i EU-länderna.
Men EU driver en helt annan linje gentemot övriga världen. I förhandlingar om WTO:s tjänstehandelsavtal GATS begär EU att europeiska vattenföretag ska garanteras marknadstillträde i 72 länder, varav fyra är Afrikagruppernas samarbetsländer. Sveriges regering stöder reservationslöst dessa krav.

Krönika: Europeiskt bistånd bara en återbetalning

Upphovsperson: Nhampossa, Diamantino
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afrika, Internationellt bistånd, Kolonialism, Europa
Afrika är utan tvekan den fattigaste kontinenten. Det var slavhandeln och senare kolonialepoken som orsakade detta. Denna Europas jakt på rikedom ledde till lidande och nöd, att afrikansk kultur och moral raserades samt att stater med lokala ekonomier inte kunde utvecklas.

Sidor