Sökformulär

Europa

Fångar i frihet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Politiska taktiker och strategier, Spionage och undergrävande verksamheter, Europa, Kuba, USA
Under sommaren har ett stort antal fångar frigivits på Kuba. Det är inte första gången utländska vädjanden om frigivning har tillmötesgåtts. Den mest omfattande frigivningen skedde 1998 i samband med påvens besök. Denna gång har det skett efter vädjanden från Spanien, med syfte att bryta upp EUs ”gemensamma hållning” – att stödja dissidenterna för systemskifte på Kuba - och häva EU:s sanktioner mot Kuba som drevs igenom 2003. De flesta EU-länderna har länge velat bli av med denna absurda särbehandling av Kuba, men stoppats av Sverige och några få Kubafober till inom EU.

Caritas Östtimorprojekt

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Östtimor, Australien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar, Barn och ungdomar, Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Europa, Sverige, Övrigt religion
Inför tvåårsdagen av Östtimors självständighet höll
Östtimorkommittén ett öppet medlemsmöte den 18 maj.
Charles Camara, som är Östtimorhandläggare vid
Caritas i Sverige och besökte landet i mars-april, talade
om Caritas biståndsprojekt, varav de flesta i Asien finns
i Indien och Östtimor.

Marocko hånar och EU hycklar

Upphovsperson: Flink, Ingvar
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Folkrätt, Västsahara, Geopolitik, Kolonialism, Europa
Västsahara kallas för Afrikas sista koloni, ockuperat sedan 35 år av grannlandet Marocko. Det har lett till brutala polisövergrepp, brott mot mänskliga rättigheter, plundring av råvaror och halva befolkningen på flykt i Algeriets öknar. Trots detta gör Sverige och EU mycket lite för att sätta press på Marocko att följa folkrätten.

Havanna förhandlar inte under hot

Upphovsperson: Hernández, Rafael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Politisk historia, Europa, Imperialism, Information, kommunikation och media, USA, Sociala och politiska aktivister, Opinionsbildning
Med anledning av den internationella smutskastningen av Kuba går Hernández igenom vilka dissidentgrupperna är, ii vilket nationellt och internationellt sammanhang de verkar, maktspelet bakom reaktionerna i Europa och USA, och vilka intressen som ligger bakom kampanjen för att hindra att EU häver sin sanktionspolitik mot Kuba

EUs Kuba-förbindelser skulle normaliseras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, Blockader, USA, Spanien, Europa
EUs ordförandeland Spanien hade uppnått ett brett samförstånd med alla 27 medlemsländer om att avskaffa den ”gemensamma hållningen” mot Kuba – som kräver systemskifte som villkor för normalisering av relationerna. Men Orlando Zapatas död och EU-parlamentets fördömande av Kuba, ödelade förhandlingarna.

Sverige provocerar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Sverige, Politiska institutioner, Europa, Politiska fångar
Strax efter EU-kommissionärens besök på Kuba visade Sverige sitt missnöje. Som ordförandeland i EU beordrade svenska UD sin ambassad att demonstrativt bryta mot EUs uttalande. Ambassadrådet Cederberg lydde order och kallade in pressen att rapportera om krav på frigivning av en man som anhållits för svartabörshandel med stulna cementsäckar.

EU vill normalisera

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Kuba, Blockader, Europa
EUs utrikeskommissionär besökte efter EUs utrikesråds årliga beslut om Kubapolitiken.
Avsikten antas ha varit att understryka att EU önskar fortsatt förbättring av bilaterala förbindelser. Det hade bekräftar EU viljan att förbättra relationerna, trots hårt lobbyarbete från de värsta motståndarna, som Sverige. De håller fast vid att EU ska stödja USAs små lakejgrupper för regimskifte.

Det politiska samarbetet försvåras av Zanu-eliten

Upphovsperson: Nordström, Birger
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Partier, Politisk historia, Blockader, Europa, Korruption, Politiker, Zimbabwe, USA
Det ligger en skräckblandad förväntan över Harare idag. De svåra åren med hyperinflation och varubrist är förbi. Det har gått ett halvår sedan en samlingsregering under premiärminister Morgan Tsvangirai tillträdde. Inflationen är borta i Zimbabwe och det finns varor att köpa.

Vi som försvarar Kuba

Upphovspersoner: Gopegui, Belén | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Europa, Mänskliga rättigheter, Information, kommunikation och media
Den spanska författarinnan Belén Gopegui skriver om hur media blockerar den kubanska verkligheten med ständiga lögner som ska rättfärdiga USAs fientligheter sedan 50 år. Dessa lögner som inte bara frodas i massmedia utan drivs fram av dem, är tröttande särskilt som andra budskap inte får komma fram. ”Så när det nu talas så mycket om yttrandefrihet, borde vi någon gång börja tala om att verklig yttrandefrihet måste åtminstone innebära möjlighet till bemötande i samma medium och med samma utrymme som varje lögn som publiceras.”

Sidor