Sökformulär

Hållbar utveckling

Ekologisk lösning på giftigt problem

Upphovspersoner: da Rocha, Max | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Miljöföroreningar, Latinamerika, Brasilien
Det globala livsmedelssystemet har de senaste decennierna
genomgått stora förändringar - inte minst i Latinamerika.
Förändringarna har medfört ökad användning av jordbruksgifter, monokulturer och utarmning av jorden. Agroekologiskt jordbruk ses som ett alternativ till detta.

Om världens framtid

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Krig, Naturresurser, Hållbar utveckling, Sverige, Afghanistan
Recension. En gång skall jorden bliva vår: strategi för en ny värld av Pål Steigan handlar om hur vi måste ändra på vårt levnadssätt, vårt beroende på kol och olja och få ett nytt ekonomiskt system om vi vill överleva på denna planet.

samt

Recension. Sverige i krig igen: vägen in i Afghanistankriget av Lars-Gunnar Liljestrand är en broschyr från Föreningen Afghanistansolidaritet som besvarar frågor om Afghanistankriget och Sveriges roll i det.

Seg start efter toppmötet

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sociala rörelser, Fattigdom, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Sydafrika, Miljöföroreningar
Ett och ett halvt år har gått sedan Johannesburg invaderades i samband med världskonferensen om hållbar utveckling, WSSD.
Efterspelet till toppmötet lämnade civilsamhället i Sydafrika splittrat och arbetet med att lyfta frågorna på gräsrotsnivå har gått trögt.

Sidor