Sökformulär

Hållbar utveckling

Miljöinternationalism Kubas nya uppdrag?

Upphovspersoner: Landau, Saul | Valdés, Nelson
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Internationell solidaritet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Sedan 1959 har Kuba spelat en stor roll i världen, en betydande bedrift för ett land med bara 6 – 11 miljoner invånare. På senare år har kubanerna visat sina solidaritet efter naturkatastrofer runt om i världen. När landet genom Sovjetblockets upplösning drabbades av dubbel blockad utvecklades matproduktionen ett enda laboratorium i organiskt jordbruk, samhället mobiliserades för återvinning. Glödlampor byttes ut, satsning på sol- och vindkraft trappades upp. Nu kan Kuba dela med sig av sin erfarenhet för att bidra till jordens räddning och möta klimatförändringarna.

Stadsodlare inspireras av Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Sverige, Miljö och ekologi, Kuba
Emily Dowding Smith från Nya Zeeland hade varit på Kuba för att studera stadsodling. Odlingsprojektetet Ett grönare Lund bjöd in henne för att få inspirationen från Kuba, där ekologiska odlingar trängs på ödetomter och bakgårdar. Projektledaren Julia Linder hoppas att Lundaborna kan utveckla något liknande.

Globala kriser och lokala lösningar : Två böcker

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Hållbar utveckling, Sverige, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
I två aktuella svenska böcker, Björn Forsbergs Omställningens tid med undertiteln Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid och David Jonstads Kollaps med undertiteln Livet vid civilisationens slut förekommer hänvisningar till Kuba. De båda författarna är överens om att vi står inför en ofrånkomlig ekologisk och ekonomisk kris eller kollaps. Möjligen finns ett val mellan att vänta tills den slår till och sedan söka skapa ett hållbart system ur spillrorna eller att försöka förebygga krisen genom kraftfulla (lokala) omställningsinsatser. Båda är också överens om att Kuba är det bästa exemplet på kombinationen kris och omställning.

Ehrenberg förnekar Kubas hållbarhet

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
I den nya upplagan av Ekonomi- handboken på ETC förlag förlöjligar Johan Ehrenberg den energirevolution som genomförs i Kuba. Han har gjort en resa dit och blivit besviken och sammanfattar: ”Kubas hållbara ekonomi är en myt”. Han ger varken referenser eller källhänvisningar, bara antydningar som förminskar stadsodlingen, gör sig lustig över att massbilismen inte fått genomslag och menar att Kuba inte är bättre än andra fattiga länder. Men det en avgrund mellan Kuba och de fattiga länderna och mellan Johan och sanningen om Kubas hållbarhet. Det undergräver trovärdigheten för hela Ekonomihandboken

”Orättvisor är inte Guds straff”

Upphovsperson: Zetterström, Lena
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Hållbar utveckling, Ekonomisk historia, Politisk historia, Latinamerika, Brasilien
Brasilien är som en enorm oljetanker som dröjer med att byta riktning. Vid en första anblick har allt förändrats på 35 år: globalisering, demokratisering, teknologisk och social utveckling. Men den som skrapar på ytan märker att viktiga strukturer består och många historier upprepar sig. – Ojämlika förhållanden av Brasiliens mått minskar man inte så snabbt, säger Zizo Mamede.

Kubansk biolog på lantbruksuniversitetet

Upphovsperson: Johansson, Oskar
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Kuba, Hållbar utveckling, Fossila bränslen, Miljö och ekologi, Jordbruk
Efter Klimaforum i Köpenhamn kom kubanske biologen Roberto Pérez till Lantbruksuniversitet för att tala om hur Kuba tog sig ur 90-talets energi- och livsmedelskris. Ett femtiotal studenter, forskare och andra intresserade lyssnade till hur Kuba lyckats ställa om till ett mer hållbart och sunt jordbruk, och vilka utmaningar de möter idag. Kuba har genom 90-talskrisen unik erfarenhet av plötslig brist på fossila bränslen, en kris som kommer drabba alla länder när hälften av all världens råolja är utvunnen.

Världsledande i klimatfrågor

Upphovsperson: Caprani, Helene
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar, Hållbar utveckling, Socialhistoria, Ekonomisk historia, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Miljö och ekologi
Kubanska bönder bevisar att hållbart jordbruk betalar sig. Medan världen bekymrar sig över hur man ska klara sig utan fossila bränslen, visar Kuba vad som är möjligt. När den sovjetiska oljan slutade att rinna till importerade Kuba miljoner cyklar. Energisnåla riskokare och lågenergilampor delades ut. Då varken konstgödsel eller bekämpningsmedel var tillgängliga övergick stora delar av jordbruket till organisk odling.

I morgon är det för sent Fidel Castro i Rio de Janeiro 1992:

Upphovsperson: Castro, Fidel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Kuba
”En betydelsefull biologisk art hotas av utrotning, då alltfler av dess naturliga livsbetingelser i snabb takt håller på att förstöras, nämligen människan. När vi nu vinner insikt om detta hot, är det nästan för sent att avvärja det.” I Río för 20 år sedan underströk Castro att konsumtionssamhällena bär det största ansvaret för den fruktansvärda miljöförstöringen och att ”Lösningen får inte bli att hindra utveckling hos dem som allra mest behöver den. Mindre lyx och mindre slöseri i några få länder skulle ge mindre fattigdom och svält i en stor del av världen. Låt det bli slut på själviskhet, på strävan efter herravälde, på likgiltighet, ansvarslöshet och rökridåer!”

Högt lyckoindex

Upphovsperson: Serrano, Pascual
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Konsumtion, Hållbar utveckling, USA, Socialpolitik, Miljö och ekologi
En brittisk studie visar att kubaner är lyckligare än US-amerikaner. ”Happy Planet Index” tar upp 3 indikatorer på mänsklig välfärd som alternativ till traditionella utvecklingsmått.: förväntad livslängd, tillfredsställelse med livet och ekologiskt fotavtryck. Det visar att ett långt och lyckligt liv är möjligt med mycket mindre ekologiskt avtryck än i de högkonsumerande länderna.

Världens mest hållbara samhälle

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Hållbar utveckling, Landsbygdsfrågor, Städer, Energi, Jordbruk, Miljö och ekologi
Världsnaturfondens rapport 2006 utsåg Kuba till världens mest hållbara samhälle utifrån en kombination av det ekologiska fotavtrycket och FNs levnadsnivåindex. I rapporten 2008 hade fonden tagit bort levnadsnivåindex så Kuba försvann från första plats, men det ändrar inget i sak. Kuba har under tiden hamnat högre upp levnadsnivåstegen, klättrat från 51a till 48e plats och minskat både koldioxidutsläpp och energiförbrukning och förblir det ekologiskt och socialt mest hållbara samhället. Denna hållbara utvecklingsmodell utmejslades och tog fart under 90-talets ekonomiska kris, men kan spåras tillbaka till de allra första åren efter revolutionen 1959. Idag är Havanna ett laboratorium för hållbar stadsutveckling, men ännu återstår att utveckla ett hållbart bostadsbyggande.

Sidor