Sökformulär

Hållbar utveckling

Cyklar på gång igen

Upphovsperson: Björklund., Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Nu ska cyklar återinföras igen för att underlätta för folk att ta sig runt, som komplement till kollektivtrafiken. Till att börja med skaffa fram reservdelar, men också underlätta för cyklar i trafiken. I början av 90-talets ekonomiska kris och bensinbrist ökade antalet cyklister i Havanna från 30 000 till 700 000. När det på 2000-talet åter började finnas drivmedel igen till bussar och bilar, minskade cyklandet snabbt. Det fanns en tendens att förknippa cyklandet med kristider, och inget som man behövde i bättre tider, en låsning som nu börjar gå över.

Kuba har gått längst Ekologiskt jordbruk

Upphovsperson: Ruiz Marrero, Carmelo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Kuba är det land i världen som gått längst och på kortast tid, från konventionellt industriellt jordbruk till organisk odling. Detta har uppmärksammats, hyllats och dokumenterats av många experter och observatörer inklusive jordreformforskaren Peter Rosset och jordbruksekologen Miguel Altieri, akademiska institutioner som Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) och ideella organisationer som Food First och Worldwatch Institute. Det har också varit ämnet för en dokumentär ”The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil” från 2006. 

Obyråkratiskt, uppfinningsrikt, decentraliserat är några nyckelord.

Ungdomar behövs

Upphovsperson: Grogg, Patricia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Barn och ungdomar, Hållbar utveckling, Kuba
Gabriela Blanco, 20 år, arbetar på jordbrukskooperativet i Alamar och ska börja studera på jordbrukshögskolan. ”Jag började jobba här i september 2012 och efter tre månader togs jag upp i kooperativet. Jag insåg att jag gillade det här och ville fortsätta. Det är också ett område för ständig forskning och nya möjligheter.” På Vivero Alamar jobbar 20 av de totalt ca 70 000 ungdomar som jobbar inom jordbruket. Men de utgör en liten del. Jordbruk och byggnadsarbete tillhör de områden som har svårats att rekrytera ungdomar.

Organiskt kooperativ visar Blomstrande jordbruk

Upphovsperson: Tierramérica, Tierramérica
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Kuba
”Ständig förbättring och talang för jordbruk är två nycklar till framgång”, säger agronomen Miguel Angel Salcines. Bland annat som gjort denna stadsodling i Alamar till en framgångssaga nämner han flextid, ganska höga löner och vidareutbildning som lockar duktiga arbetare. Det är avgörande för att kunna öka den organiska, helt kemikaliefria livsmedelsproduktionen. Den mänskliga faktorn har spelat en avgörande roll för kooperativets snabba produktionsökning

Lokal tillverkning och hållbart material

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Byggnadsteknik, Produktionsteknik, Kuba
Chefen för byggforskningsinstitutet CIDEM i Santa Clara, professor Fernando Martirena sammanfattade slutsatser av 20 års forskning och utvecklingsarbete: med lokal planering, tillverkning av byggmaterial med låg energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskar transportkostnader och energiförbrukning och kooperativt genomförande blir folk aktiva, lokal marknad uppstår och det blir billigare. CIDEM fått internationella pris för hållbar utveckling och ingår i ledningen för det internationella nätverket Ecosur för ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande. Se även ” Byggmaterialfabrik i Manicaragua”.

Kris = möjlighet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomiska kriser, Hållbar utveckling, Kuba
Sovjetunionens kollaps 1990 ledde till dubbel ekonomisk blockad och en djup ekonomisk kris: ”specialperioden i fredstid”. Men kubanerna var inte oförberedda. Under 80-talet hade de börjat förbereda sig för överlevnad i total isolering och utvecklat metoder för livsmedelsproduktion utan kemiska tillsatser och drivmedel. När krisen slog till i början av 90-talet spreds de organiska stadsodlingarna över hela landet. Där producerar över 600 000 människor 1,2 miljoner ton grönsaker, rotfrukter och frukt per år. Närproducerat med färska varor inom gångavstånd.

Cubasolar - eldsjälar för hållbar energi

Upphovsperson: Lindholm, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Hållbar utveckling, Övrig energi, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
Det var 1994 som en handfull eldsjälar grundade den ideella organisationen Cubasolar för att sprida en ekologiskt hållbar energikultur, utan fossila bränslen. De nu 900 medlemmarna - ingenjörer, arkitekter, forskare, lärare, folkbildare, miljöaktivister m fl. -informerar, utvecklar tekniken och driver projekt som visar bra exempel. De har byggt upp ett centrum för solenergi i alla dess former. Cubasolars ledare Luis Berriz berättade att regeringen nu fattat beslut att skynda på utbyggnaden av hållbar energiteknik - att nu gå från ideell till industriell nivå.

Om livsmedelsförsörjningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Livsmedelsförsörjning, Naturkatastrofer, Kuba
När Sovjet föll samman kollapsade Kubas livsmedelsproduktion som varit uppbyggd industriellt med konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, traktorer, skördemaskiner och olja. Snabbt växlade landet om till ekologiskt småskaligt jordbruk. Snart visade Kuba upp den bästa jordbruksutvecklingen i Latinamerika och Karibien. 2008 blev en nedgång på grund av 3 väldiga orkaner på varandra. Men tack vare sin småskaliga och ekologiska jordbruksmodell kunde Kuba snabbt återhämta sig.

Om livsmedelsförsörjningen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Matsäkerhet, Jordbruk, Hållbar utveckling, Livsmedelsförsörjning, Naturkatastrofer, Kuba
När Sovjet föll samman kollapsade Kubas livsmedelsproduktion som varit uppbyggd industriellt med konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel, traktorer, skördemaskiner och olja. Snabbt växlade landet om till ekologiskt småskaligt jordbruk. Snart visade Kuba upp den bästa jordbruksutvecklingen i Latinamerika och Karibien. 2008 blev en nedgång på grund av 3 väldiga orkaner på varandra. Men tack vare sin småskaliga och ekologiska jordbruksmodell kunde Kuba snabbt återhämta sig.

ALBAs Alternativ

Upphovsperson: Boothroyd, Rachael
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Internationell solidaritet, Rättvis handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Hållbar utveckling, Latinamerika, Kuba, Karibien
Första helgen i februari sammanstrålade ALBA-ländernas presidenter i Venezuela på sitt 11:e toppmöte. På dagordningen fanns ALBA-banken och den gemensamma valutan sucre, båda avsedda som alternativ till IMF, Världsbanken och dollarn som internationell valuta. Ecuadors Rafael Correa tryckte på för att öka användning av sucren, för att komma bort från den s k frihandeln. ALBA-mötet beslöt att trappa upp sitt humanitära bistånd till Haíti. Intresset för ALBA växer i Karibien, tillsammans med Petrocaribe, som betyder mycket mer än Caricoms utvecklingsfonder.

Sidor