Sökformulär

Indonesien

FN och Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Östtimor, Politisk historia, Politiska institutioner, Indonesien, Våld och konflikter, Konfliktlösning
FN förklarade 1960 att Östtimor var ett icke-självstyrande område under portugisisk förvaltning. Under
åren 1962-1974 antog generalförsamlingen flera resolutioner som erkände Östtimors rätt till självbestämmande.
Efter Indonesiens invasion i december 1975 antog generalförsamlingen årligen fram till 1983 resolutioner som fördömde invasionen och erkände Östtimors rätt till självbestämmande. FN:s generalsekreterare hade därefter i uppdrag av generalförsamlingen att söka en lösning, vilket ledde till att samtal hölls mellan Indonesiens och Portugals utrikesministrar.

Nias - ön som lever farligt

Upphovsperson: Karsten, Gunilla
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Indonesien, Minoritetskulturer, Ursprungsfolk, Historia
Från Tobasjön i norra Sumatra längs Transsumatran Highway mot sydväst och med båt från Sibolga kommer man till ön Nias. Den har i årtusenden befunnit sig lite vid sidan om. På öars vis har den blivit sin egen värld. Det gäller både flora och fauna, men främst den särpräglade kulturen med stenskulpturer
och skeppsliknande husbyggen. De är ännu i dag vitala delar av livet i de traditionella byarna på Nias.

Landet bortom horisonten

Upphovspersoner: Petersson, Thomas | Petersson, Thomas (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Kolonialism, Indonesien, Information, kommunikation och media, Sverige
Redgör för Västpapuas (Västra Nya Guineas) historia och hur det kom att inlemmas i Indonesien. Svensk utrikesjournalistiks rapportering om Västpapua har haft elit- och stormaktsperspektiv som verkat till att upprätthålla den rådande politiska och ekonomiska ordningen och osynliggjort förtrycket mot papuanerna. Resejournalistiken har konserverat stereotypa föreställningar om papuanerna och Korowaifolket har blivit det mest skildrade.

Sidor