Sökformulär

Internationellt bistånd

FN-chefens Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
FN-chefen Ban Ki-Moons senaste Östtimorrapport, som
omfattar perioden 8/1-20/9 2011, distribuerades till
säkerhetsrådet den 14 oktober. Rapporten är framlagd i
enlighet med säkerhetsrådets resolution 1969 från i år
som innebär att mandatet för United Nations Integrated
Mission in Timor-Leste (UNMIT) förlängs till den 26
februari 2012. UNMIT fortsatte att ledas av Ameerah
Haq som hade två nära medarbetare för utvecklings- och
säkerhetsfrågor.

Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Sverige
Detta var temat för Östtimorkommitténs medlemsmöte
som hölls på Slottsgatan 2 i Solna den 9 november.
Talare var Eva Atterlöv Frisell från Sida som sedan
några månader tillbaka arbetar med Östtimor och
besökte landet i oktober.
Utfasningen av det svenska bilaterala biståndet ska vara
slutförd i december 2013. De stöd som kanaliseras via
UNDP och UNICEF kommer att bestå under utfasnings-
perioden.

Kuba och Venezuela ändrar synen på hälsovård

Upphovsperson: Woolhandler, Steffie
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Internationellt bistånd, Hälsa, Kuba, Venezuela
Steffie Woolhandler, folkhälsoprofessor, Harvard, presenterar boken Revolutionära läkare. Där ger Steve Brouwer en inblick i Venezuelas förnyande och inspirerande program för hälsovård i lokalsamhället. Det bygger på det som infördes på Kuba på 80-talet och kubanska läkare och spelar en nyckelroll för det venezolanska. Den kubanska modellen, som beskrivs i boken, har inte bara förvandlat hälsovården i stora delar av Central- och Sydamerika. Den har också att en annan värld är möjligt.

Internationella solidariteten som bäst Samarbetet Kuba-Venezuela

Upphovsperson: Velásquez, Juan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialpolitik, Internationell solidaritet, Sociala och politiska aktivister, Internationellt bistånd, Kuba, Venezuela
Juan Velasquez är Fil.dr i Kulturgeografi och arbetar som forskarassistent vid Stockholms universitet med en undersökning om ”En feministisk hållbar utveckling” i Caracas, Havanna, Cochabamba och Medellín. Han skriver här om det folkliga engagemanget i Venezuelas Bolivarianska Revolution och om kubaners solidariska insatser. Medan venezolanska ungdomar får läkarutbildning på Kuba tjänstgör över tio tusen kubanska läkare i fattigkvarteren runt om i landet. Och det är inte ofarligt, de riskerar att utsättas för högergruppers våldsamma hat.

Östtimors engagemang i internationell fredsdialog

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
Sammanfattning av Henrik Hammargren, Sidas avdelning för Mänsklig säkerhet, presentation vid Östtimorkommitténs höstmöte 25 oktober 2010. Hammargren talade om konferensen "Internationell dialog, fredsskapande och statsbyggnad" som han deltog i i april 2010 i Dili, Östtimors huvudstad.

Bistånd på annat sätt

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Internationell solidaritet, Kina, Östtimor, Internationellt bistånd, Analfabetism, Sjukvård, Kuba
Två diktaturer ger, var och en på sitt sätt, effektivt bistånd till Östtimor. Kinas bistånd är mer synligt än de flesta andra biståndsgivares, ty de bygger offentliga byggnader. Kubas bistånd påverkar många människor direkt genom alfabetisering och sjukvård.

Sidor