Sökformulär

Internationellt bistånd

Av omvärldens stöd blir man stark

Upphovsperson: Axelsson, Charlotte
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Sjukvård, Internationellt bistånd, Palestina
PGS stödjer sedan mer än 15 år ett rehabiliteringsprojekt i de två palestinska flyktinglägren Beddawi och Nahr el Bahred i norra Libanon. I början var det ett samarbetsprojekt mellan PGS och palestinska Röda halvmånens sjukhus i Beddawi i norra Libanon. Med hjälp av svenska volontärer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, utvecklades här en liten rehabiliteringsklinik.

Jämställdhetsprogrammet: ett stort steg framåt för våra samarbetsorganisationer

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Forum Syd (FS) har sedan år 2000 administrerat ett stort jämställdhetsprogram. Detta låg tidigare under den svenska ambassaden som ansåg att de inte hade tid och resurser för att administrera en mängd mindre fonder via enskilda organisationer i Nicaragua.

Kandahar – politik, talibaner och tvåltillverkning: the punishment of virtue av Sarah Chayes

Upphovsperson: Rispling, Linus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Småföretagare, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Internationellt bistånd
Den direkta konsekvensen av 11 septemberattacken i USA blev för Afghanistan en amerikanskledd invasion. Ett viktigt mål för de USA-allierade styrkorna var talibanernas långvariga och starka fäste i söder, Kandahar. Inte mer än 20 mil sydost om Kandahar, över gränsen till Pakistan, ligger Quetta, provinshuvudstad i Baluchistan.

En investering för framtiden: hiv/aids-arbetet utmanar traditionerna

Upphovsperson: Asplund, Peter
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet
Den svenska strategin ”Att investera för framtida generationer” är Sveriges och Sidas ramverk för hiv/aids-insatser inom olika sektorer. Strategin redogör för orsaker och konsekvenser av epidemin och beskriver Sveriges fyra strategiska mål när det gäller hiv/aids arbete: förebyggande åtgärder, vård och stöd till de som drabbats, förmågan att bemöta konsekvenserna av hiv/aids i framtiden samt politiskt stöd och ansvarstagande.

Lång väg till en bra bostad

Upphovsperson: Lindh, Björn
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Kooperativ, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel)
Många av hemmen i El Pellisco, Nicaragua, förtjänar inte att kallas för bostäder. I flera fall handlar det bara om svart plast som spänts upp mellan träpålar. Husen står rakt upp i den leriga jorden, det finns inga vägar eller trottoarer, inga torg, lekplatser eller något annat som vi i Sverige skulle påstå hör ett samhälle till.

Sidor