Sökformulär

Internationellt bistånd

Då som nu: Kuba bistår Chile

Upphovsperson: Pérez, Arnaldo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Chile, Internationell solidaritet, Hälsa, Internationellt bistånd
På en fotbollsplan i Rancagua, 12 mil från Santiago, är verksamheten i full gång i det första fältskjukhus Kuba skickade till Chile efter jordbävningen 27 februari. Det är ett fullt utrustat sjukhus med specialistläkare med erfarenhet från Haiti, Bolivia, Mexiko, Guatemala, Pakistan, Indonesien med flera länder.

Kubas insatser ignoreras av media

Upphovsperson: Fawthrop, Tom
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Haiti, Naturkatastrofer, Internationellt bistånd, Information, kommunikation och media
Al Jazeeras reporter Tom Fawthrop slogs av hur praktiskt taget inget nämndes i övriga media om Kubas enorma insats i Haiti, med flest läkare på plats. Richard Gott, brittiska Guardians förre utrikeschef förklarade att ” Västs organisationer använder media för att försäkra sig om att världen får veta vad de gör. De kubanska läkarlagen står utanför den mediabevakningen.”

Kuba i Haiti

Upphovspersoner: Olsson, Bertil | Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Haiti, Kuba, Internationell solidaritet, Hälsa, Internationellt bistånd
Före jordbävningen fanns 403 kubanska hjälparbetare i Haiti, varav 344 läkare. Redan dagen efter katastrofen skickade Kuba sin ständigt beredda katastrofbrigad Henry Reeve med fler läkare, läkemedel och utrustning. 
I huvudstaden Port-au-Prince stod ett kubanskt fältsjukhus omedelbart redo och hade på onsdagsmorgonen redan tagit hand om många hundra skadade. USA skickade soldater, Kuba skickade läkare. IMF och Världsbanken erbjöd lån, ALBA-länderna efterskänkte alla Haitis skulder och erbjöd en plan för att bygga upp landets hälsovårdssystem. När strålkastarna släckte och de flesta åkte hem fanns kubanerna kvar.

Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2010

Upphovsperson: Östtimorkommittén
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Östtimorkommittén
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Internationellt bistånd
Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen

* att Sverige ska fortsätta samarbetet för utveckling med Östtimor även framöver

* att Sverige i alla internationella sammanhang aktivt verkar för internationellt stöd till Östtimors demokratiska, ekonomiska och sociala utveckling.

FN-mandatet i Östtimor förlängs

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
FN:s säkerhetsråd förlängde i februari 2010 mandatet för UNMIT med ett år till den 26 februari 2011.
Artikeln refererar generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet och NGO-kommentarer till denna.

Ska vi dö nu?

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Sverige, Södra Afrika, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Afrika, Politiker, Information, kommunikation och media
Det frågar sig ett flertal tidskrifter samt en rad små ideella organisationer. På order från regeringen snävar Kulturrådet in begreppet kulturtidskrifter samtidigt som Sida med mycket kort varsel, på order från samma håll, drar ner bidragen till enskilda organisationer, för informationsarbete med hela 60 procent.

Medial blockad mot Kubas katastrofbistånd

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Haiti, Internationell solidaritet, Hälsa, Internationellt bistånd, Information, kommunikation och media
Den 12 januari drabbades Haiti av en av vår tids värsta katastrofer. Drygt 220.000 människor dog i rasmassorna, 310.000 skadades, 1,3 miljon blev hemlösa, av en befolkning på knappt 10 miljoner. När jordbävningen slog till var kubanska läkarlag redan där – Sedan december 1998, efter orkanen Georges härjningar - och tog hand om strömmen av skadade. Nya läkarlag skickades in omgående. Kuba har haft flest läkare på plats och tagit hand om flest skadade men en omfattande nyhetsblockad har gjort dem i stort sett osynliga i den omfattande medierapportering i Sverige och övriga västvärlden.

Sidor