Sökformulär

Internationellt bistånd

Bistånd i fel fickor?

Upphovspersoner: Tersmeden, Turid | Föreningen för Utvecklingsfrågor
Utgivare: Föreningen för Utvecklingsfrågor
År: 2007
Ämnesord: Internationellt bistånd
Riksrevisionens rapport “Oegentligheter inom bistånd” hävdar att biståndet till små svenska enskilda organisationer är behäftat med allehanda fel och att Sidas styrning är för dålig.
Riksrevisionen hävdar vidare att det finns misstankar om korruption i de undersökta projekten. Vilken typ av oegentligheter är det som riksrevisionen egentligen hittat i de undersökta projekten? Har de svenska organisationerna stulit pengar? Bygger personer i samarbetsorganisationerna i Afrika privata hus för biståndsmedel?
Enskilda organisationer känner ofta att de granskas mycket och att rapporterings- och revisionskraven är höga. Trots detta ser riksrevisionen verksamheten som föga pålitlig. Hur gör man då för att kontrollera, utvärdera och revidera bistånd i andra länder och kulturer än den svenska? Använder man samma metodik? Och vad får revision och kontroll av bistånd kosta?

Vit och rik?

Upphovsperson: Uppsäll, Linnea
Utgivare: Svalorna Latinamerika
År: 2008
Ämnesord: Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Bolivia, Utbildning och skola
(Linnea Uppsäll, Bolivia, inlägg 8):
Svalorna LA stöder flera organisationer som arbetar på landsbygden. I lördags besökte jag en kurs i kommunikation och mänskliga rättigheter som samarbetsorganisationen Cised ordnat. Vi var i byn Tacamara tre timmar från La Paz men ljusår ifrån en vanlig arbetsdag på kontoret.

25 år med Vänskapsförbundet

Upphovsperson: Carlsson, Mats
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Nicaragua, Politisk historia, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
Det var 1979 som Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua formellt bildades av en grupp människor, vilka ville stödja den sandinistiska revolutionen mot USA:s aggression. Sedan dess har till exempel det kalla kriget upphört med konsekvenser för den anti-imperialistiska kampen och Nicaragua har omvandlats till ett försöksdjur för nyliberal politik.

Sista vändan? Ragnhild Söderqvist skriver om åren som PGS projektledare i norra Libanon.

Upphovsperson: Söderqvist, Ragnhild
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2007
Ämnesord: Internationellt bistånd, Palestina, Övrig historia
Januari 2007, PGS projekt i de båda palestinska flyktinglägren Nahr el Barred och Beddawi är snart avslutat för PGS del. Det är dock en del kvar för mig och Anna Mellgren att ordna upp, två för tillfället ganska frustrerade projektledare. Så många år att tänka tillbaka på, så många vänner som vi fått, så många roliga framgångar men också motgångar.

Stöd det demokratiska Palestina!

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Politiska institutioner, Palestina, Politiska val, Internationellt bistånd
Det är ont om demokratier i Mellanöstern. Israel är inte en av dem, eftersom en ockupationsmakt som diskriminerar på grund av etnisk och religiöst tillhörighet inte kan definieras som demokrati. Palestina, däremot, är det närmaste man kan komma en arabisk demokrati, särskilt efter valet till den lagstiftande församlingen den 25 januari 2006. Dock inte perfekt, eftersom Palestina inte är en suverän stat, utan består av dels en skingrad, landsflyktig befolkning, dels ett av Israel ockuperat område.

Sidor