Sökformulär

Kulturell identitet och gemenskap

Kubaner för Kuba i Europa möts i Stockholm

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kulturell identitet och gemenskap
I de flesta länder i Europa finns Cubanos por Cuba, Kubaner för Kuba, som främjar vänskaps-, handels- och kulturförbindelser mellan Europa och Kuba och kräver att USA ska häva sin blockad. Det förvånar många som lever med den västmediala föreställningen att kubaner i utlandet är ”dissidenter” på flykt, de som syns i medievärlden så fort något kubanskt ska kommenteras. Kubaner från 17 länder i EU samlades den 9-11 oktober för sitt årliga möte, denna gång i Stockholm. Inför den stora konferensen i Alviks Medborgarhus skickade Kubaner för Kuba i Sverige ut ett pressmeddelande, men det väckte ingen medial uppmärksamhet.

Det ”osynliga” kriget: om kulturen

Upphovsperson: Ubieta Gómez, Enrique
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kulturell identitet och gemenskap, Spionage och undergrävande verksamheter
Mer än tidigare i mänsklighetens historia omfattar världens konflikter idag långt mer än det fruktansvärda vapenvåldet. Det mest djupgående och avgörande slaget äger rum på mer symbolisk mark. Hur Kuba drabbas av detta krig och hur det kan bemötas debatteras på många håll i landet. Frågan om undergrävande verksamhet är komplicerad och måste bedömas som en sida av kulturkriget. Till att börja med måste fienden identifieras. ”För att vinna kulturkriget måste vi utveckla livsstilar, levnadsmönster och föreställningar om lycka, om en 'varats kultur' som motsätter sig och vederlägger kapitalismens 'ägandets kultur' som härskar i världen.”

Andra halvlek Kuba – USA

Upphovsperson: Elizalde, Rosa Miriam
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Socialism, Antiimperialism, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba. USA
Intervju med Augustin Lage som leder Kubas Centrum för molekylär immunologi, CIM, med ett tusental anställda och osannolika framgångar för ett fattigt land med ”molekylära vaccin”, nya antikroppar, bioteknologisk cellförändring, bioinformatik mm: Vi vann första halvlek, det kan ingen förneka. Men denna konflikt började inte för 50 år sedan, den går mycket längre tillbaka. Ursprunget ligger i den expansionism som USA byggdes på. Det handlar om två totalt motsatta uppfattningar om mänsklig samlevnad, djupt rotade i våra nationer. Vår kultur kan inte finna sig i den ojämlikhet som andra länder byggt på. I ett samhälle med stora klyftor kommer med nödvändighet att uppstå intressen som motverkar hela samhällets utveckling.

Ett sargat lands landslag

Upphovsperson: Andersen, Ivar
Medarbetare: Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Afghanistan, Kulturell identitet och gemenskap, Idrott och sport
I en nation som letar efter sin identitet har de forna brittiska koloniherrarnas tidsfördriv cricket vuxit fram som en enande faktor. Snart väntar ett prestigefyllt världsmästerskap. På sina axlar bär landslaget sitt lands hopp om idrottsframgångar, men också om fred.

Nyvernissage Color Cubano

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Ekonomi, Bildkonst och film, Kulturell identitet och gemenskap, Sverige, Kuba
På Drakens Dag invigde Svensk-Kubanska en stor utställning av Ewa Stackelbergs Kubafoton i Solidaritetshuset i Stockholm, 20 år efter att de visades på Etnografiska museet. Fotona visar kubanernas överlevnadsförmåga och viljan att aldrig ge upp, mot alla odds under den ekonomiska krisens värsta år.

ANSIKTE MOT ANSIKTE - Ögonblick i kubansk vardag Fotoutställning på Cervantesinstitutet .

Upphovsperson: Järnefors, Eva Brita
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Bildkonst och film, Kulturell identitet och gemenskap, Sverige, Kuba
Det är roligt att fotografera människor i Kuba. De flesta man möter är lugna och harmoniska. Och barnen är också välnärda och välklädda. I april-maj förra året, så reste jag tillsammans med tre kamrater under en månads tid runt i Kuba. Jag gick ofta ut tidigt på mornarna för att fotografera. Då var luften sval och ljuset milt och vackert. Och jag mötte människor som var på väg till jobbet och till skolan, till affären eller som bara var ute och gjorde fint på gatan där de bodde. Jag upplevde också en stor gästfrihet och vänlighet när jag gick runt med min kamera.

Utser Kuba till ordförande WHOs 67e Generalförsamling i Genéve

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Övrig hälsa, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
När Världshälsoorganisationen höll sitt 67e årliga möte med de 193 medlemsländernas hälsovårdsministrar m fl, ca 3 500 deltagare valdes Kuba till ordförande. Valet var ett erkännande av den kubanska hälsovårdens höga kvalitet – gratis till hela befolkningen - och Kubas internationella hälsobistånd där över 130 000 kubaner deltagit och utbildningen av över tiotusen läkare, sjuksköterskor, tandläkare och tekniker från ett hundratal länder, som har bidragit till att höja folkhälsan runt om i världen, bl a Haiti där kubanska läkare stått för stor del av sjukvården i många år (se även ”Venezuelas våldsamma opposition”).

Äldreomsorg på tapeten

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Övrig hälsa, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
I mars ägnade dagstidningen Granma flera uppslag åt den Kuba har den största andelen äldre i hela Latinamerika. nästan femtedel av Kubas befolkning som är över 60 år, över 2 miljoner varav 1 500 över 100 år. Mycket görs för de äldres rekreation, hälsa, delaktighet i samhället, men mer behövs. Det handlar inte bara om rätt mat, läkarvård, bostad och hygien. Ett rikt, produktivt och oberoende liv i social gemenskap och delaktighet i kulturlivet och fortsatt lärande, är målet för äldreomsorgen på Kuba, och exemplen är många på olika sätt att uppnå detta runt om i landet (se Belenklostrets äldrecentrum).

Sidor