Sökformulär

Kulturell identitet och gemenskap

Judarna som inte passar in i Israel

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Klassrelaterade frågor, Språk, Flyktingar, Israel, Kulturell identitet och gemenskap, Judendom
Det är inte bara den palestinska minoriteten, nästan en femtedel av landets befolkning, som talar arabiska i Israel. Arabiska är ett officiellt språk, jämte hebreiskan,
och talas också av judar. För vissa judar, den äldre generationen mizrachi-judar som växte upp i arabiska länder, är språket deras modersmål.

Sumak Kawsay - visionen om "det goda livet"

Upphovsperson: Blanco Valer, Carmen
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Konsumtion, Kapitalism och vinstmaximering, Kultur, Kulturell identitet och gemenskap, Ursprungsfolk, Miljö, Latinamerika
De folk som för cirka 40 000 år
sedan befolkade den amerikanska
kontinenten Abya Yala utvecklade
kulturer anpassade till de olika
miljöer där de bodde. De utvecklade
även olika kosmovisioner: livså-
skådningar som förklarar världen
och relationer mellan till exempel
stjärnbilder, berg, vattenkällor,
skogar, djur och människor. Kosmos
betraktades som en helhet och
människan som en del av denna

Att bli den Andre

Upphovsperson: Hübinette, Tobias
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Kolonialism, Kulturell identitet och gemenskap
Miljoner européer som utvandrade till kolonierna under
500 år kom att leva med en stark känsla av att inte höra
hemma på den nya kontinenten. De kom som erövrare
och därmed som permanenta utvandrare och bosättare.
Därför krävdes ett identitetsarbete som kom att pågå i
generationer för att kunna knyta an till det nya landet.

Natur och kultur dragplåster

Upphovsperson: Henningsson, Jonas
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Kulturella seder, Kolonialism, Kulturell identitet och gemenskap, Zambia
Ordet safari framkallar bilder av kolonialism, män i tropikhattar men också en föreställning om ett möte med den ursprungliga, vilda kontinenten.
"Och många kommer till Afrika just för att få den bilden och känslan bekräftad", berättar Isaac Kanguya. Isaac jobbar på National Heritage Conservation Commission (NHCC) med att dels visa upp den zambiska naturen på ett hållbart sätt för turister men också med att skydda naturen, världsarven och djurbeståndet.

Sidor