Sökformulär

Miljörörelser

350 mot klimatet: Jeremy Osborn - ”Vi befinner oss i ett historiskt ögonblick”

Upphovspersoner: Jeswani, Sara | Eriksson, Jan-Åke (foto)
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljörörelser, USA, Politiska taktiker och strategier
Jeremy Osborn från klimatinitiativet 350.org befann sig nyligen (hösten 2008)i Sverige för att möta olika delar av den svenska klimatrörelsen. Initiativet har på bara ett halvår vuxit till en global rörelse med ett enda krav: att få världen att enas om ett radikalt klimatmål.

Protester på tretton orter

Upphovspersoner: Esmailian, Shora | Forstén, Kirsti
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljörörelser, Manifestationer, Demonstrationer, Miljöföroreningar
På tretton orter i Sverige manifesterade ett par tusen personer på lördagen (6 dec 2008)under den globala aktionsdagen mot klimatförändringar. Men trots pågående klimatförhandlingar i Poznan i Polen var det ändå
relativt få som demonstrerade mot klimatförändringar.

De unga kvinnorna är klimathoppet: Annika Carlsson-Kanyama ser hur kvinnor tar täten i klimatmedvetenhet

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Miljörörelser, Sociala och politiska aktivister, Genus och jämställdhet, Miljöföroreningar
Intervju med Annika Carlsson-Kanyama. Hon har varit med och skrivit rapporten "Kvinnor, män och energi -
makt, produktion och användning". Rapporten kommer fram till att ensamstående män i Sverige i snitt förbrukar 20 procent mer energi än ensamstående kvinnor. Framför allt gäller det området transporter och bilanvändning. Det konstateras också att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i beslutsfattande positioner på energibolagen. Det, menar rapporten, kan leda till andra beslut i energifrågor än om kvinnor och män hade haft lika makt i styrelserna, eftersom attityder till klimatfrågan och klimatarbetet skiljer sig åt mellan könen.

Ockupanter förlorade strid: vindkraftsfabriken ska flyttas

Upphovsperson: Broomé, Sofia
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Ockupationer, Miljörörelser, Klassrelaterade frågor, Manifestationer, Sociala och politiska aktivister, Politiker, Civil olydnad
"Arbetarna, som under 18 dagar hade ockuperat danskägda vindkraftverkstillverkaren Vestas fabrik på Isle of Wight, Storbritannien, gav upp förra onsdagen. Flera aktioner och demonstrationer hölls på
olika ställen i landet till stöd för arbetarna."

Hotet från gräsrötterna

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Miljörörelser, Sociala och politiska aktivister, Sociala rörelser, Statlig repression, Civil olydnad, Storbritannien
"Förra sommaren besökte jag något av det mest inspirerande jag varit med om i klimatsammanhang
– ett klimatläger i Storbritannien. Efter ett års minutiös planering gjordes ett fält på några dagar om till ett mindre samhälle för ett par tusen personer."

Sverige får kritik för passivitet inför COP15

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Partier, Miljörörelser, Politiska institutioner, Politiker, Europa
Klimattoppmötet i Köpenhamn närmar sig obevekligt. Samtidigt växer den internationella kritiken mot EU och särskilt Fredrik Reinfeldt. EU:s ordförande beskrivs som en pragmatiker som hellre räddar sitt ansikte än klimatet.

Hur gick det i Köpenhamn?: kollaps på toppen, men en seger för fotfolket

Upphovspersoner: Karlström, Gunvor | Quintana Melin, Mariela (foto)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Miljörörelser, Sociala och politiska aktivister, Sociala rörelser, Danmark, Sociala forum, Kapitalism och vinstmaximering
Ekosocialisten Daniel Tanuro ser en avstamp för den internationella miljökampen i Köpenhamnsmötet. Toppmötet avslöjade politikernas totala oförmåga att hantera klimathotet, men visade också upp en ny medvetenhet och nya krafter bland världens bonderörelser, fackföreningar, kvinnoorganisationer, fredsrörelser och många andra.

Sidor