Sökformulär

Miljörörelser

Una resistencia global a la minería

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2012
Ämnesord: Demonstrationer, Miljörörelser, Manifestationer, Naturresurser, Multinationella företag, Europa, Sverige, Miljöföroreningar, Latinamerika
Paralelamente a un creciente extractivismo depredador, observamos una resistencia más fuerte a la
minería a gran escala a nivel local y global. Actores
en Canadá, Perú y Suecia comparten sus experiencias de la lucha por la madre tierra y contra la
minería.

Rio minus tjugo

Upphovspersoner: Moberger, Kim | Vía Campesina, (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Miljörörelser, Naturresurser, Konsumtion, Multinationella företag, Hållbar utveckling, Europa, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Brasilien
Konferensen med namnet Earth Summit 1992 gick till historien.
Uppföljaren, Rio+20, lär dock snabbt förpassas till glömskans
korridorer. Nätverket GlobalRättvisa.Nu deltar i kritiken mot förslaget om grön ekonomi som fördes fram under konferensen och kräver omställning i Sverige.

Un viaje en la historia

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Lucha sin fronteras
År: 2012
Ämnesord: Miljörörelser, Politiker, Manifestationer, Politiska avtal, Europa, Sverige, Politisk historia, Miljö
En la campaña “No hay un planeta B”, SAL
en conjunto con otras organizaciones ha
levantado críticas hacia la economía verde. La
campaña ha sido un encuentro entre jóvenes
activistas y personas que ya llevan toda una
vida luchando. Aqui algunas de estas personas
nos cuentan los recuerdos que guardan de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano realizada Estocolmo
en 1972 y de la Cumbre de la Tierra 1992 en
Rio de Janeiro.

Indisk dokumentärfilmare: MINERALJAKTEN HAR SKAPAT UPPRORET.

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola | Föreningen Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2013
Ämnesord: Miljörörelser, Indien, Befolkningsfrågor, Bildkonst och film
Sanjay Kak är ursprungligen samhällsvetare, verksam i New Delhi.Han är här för att på Stockholms Universitet presentera sin nya film ”Red Ant Dream”– på svenska ungefär:”Rödmyrornas dröm”. Det är en kvalitetsmässig dokumentärfilm på över två timmar med ett konstnärligt foto.Indisk dokumentärfilmare:MINERALJAKTEN HAR SKAPAT UPPRORET Det handlar om en av de största mark– och miljöstrider som pågåri världen idag. Vår intervju kretsar kring dessa händelser som är påfallande lite rapporterade i medierna här.

Sidor