Sökformulär

De unga kvinnorna är klimathoppet: Annika Carlsson-Kanyama ser hur kvinnor tar täten i klimatmedvetenhet

Upphovsperson: Jeswani, Sara
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
Nummer: 2009:10
År: 2009
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Miljörörelser, Sociala och politiska aktivister, Genus och jämställdhet, Miljöföroreningar
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: z_1009_unga_kvinnorna_2.pdf (304.65 KB)
Intervju med Annika Carlsson-Kanyama. Hon har varit med och skrivit rapporten "Kvinnor, män och energi -
makt, produktion och användning". Rapporten kommer fram till att ensamstående män i Sverige i snitt förbrukar 20 procent mer energi än ensamstående kvinnor. Framför allt gäller det området transporter och bilanvändning. Det konstateras också att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i beslutsfattande positioner på energibolagen. Det, menar rapporten, kan leda till andra beslut i energifrågor än om kvinnor och män hade haft lika makt i styrelserna, eftersom attityder till klimatfrågan och klimatarbetet skiljer sig åt mellan könen.