Sökformulär

Politisk historia

Celia Sánchez & Revolutionen

Upphovsperson: Kilander, Åke
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Politisk historia, Kuba
Nancy Stout har skrivit en lättläst och faktaspäckad berättelse om Celia Sánchez som från stadsgerillan i Santiago fortsatte i Sierra Maestra med Fidel Castro, för att sedan vara hans högra hand i regeringen fram till sin död 1980. Nancy Stout intervjuade under ett decennium nyckelpersoner i Celia Sánchez´ liv. Hon hade tillgång till motståndsrörelsens arkiv och besökte dess högkvarter i Sierra Maestra. Alice Walker säger om “One Day in December. Celia Sánchez and the Cuban Revolution”: ”Jag älskar den här boken .... en insiktsfull, mogen och ibland komisk utforskning av en djupt frigjord, äventyrlig och driven personlighet.

Visning av “The Act of Killing”

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Våld och konflikter, Statskupper, Politiska grymheter, Indonesien, Bildkonst och film, Politisk historia
Stockholms FN-förenings ungdomssektion visade den 10 april på Stockholms universitet dokumentären ”The Act of Killing” som, så vitt mig bekant, är den första som gjorts om massakrerna i Indonesien 1965-1966 som krävde 0,5-1 miljon människoliv (högre siffror anges ibland). Visningen drog en stor publik, varav 10-15 indoneser. Filmens huvudpersoner är Anwar Congo och Herman Koto som båda stolt talar om hur de mördade och torterade människor. Tidsandan speglas väl, bl.a. då
Anwar Congo om sina handlingar säger: ”I had to do it.” Filmen ger en god uppfattning om händelserna 1965-1966, men två timmar och fyrtio minuter är all-
deles för långt: budskapet hade ändå kommit fram tyd-
ligt (filmen hade kortats ned 23 minuter).

Revolution, kultur och marxism

Upphovsperson: Martínez Heredia, Fernando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Socialism, Nationella befrielsekamper, Politisk historia, Kuba
Det var rubriken på en lång artikel i kubanska nättidskriften La Jiribilla i februari - nu på svenska i Kubatidningen. Bakgrunden är de stora förändringar som pågår för att uppdatera den kubanska socialismen till 2000-talets globaliserade värld. Den konstaterar att den kubanska revolutionens seger var en enastående händelse, mitt för näsan på USA, som skakade om Latinamerika och världen.”
Den kubanska var en socialistisk revolution för nationell befrielse, och krävde sin egen filosofi.”Då utkämpades en kolossal idékamp, som nu återvänder, lägligt, för att hjälpa oss att förstå varifrån vi kommer, vilka vi är och vart vi kan gå.” Läget idag kräver också sin ”Människor och samhälle måste återta sin förmåga att försvara och utveckla ett solidariskt och socialistiskt Kuba.”

Femtio år av vänskap - Gabriel Garcia Márquez & Fidel Castro Ruz

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Internationell solidaritet, Litteratur, Sverige, Politisk historia, Latinamerika, Kuba
Vänskapen mellan Fidel Castro och Gabriel Garcia Marquez var historisk, en vänskap mellan två av Latinamerikas mest framstående personligheter, lika gammal som kubanska revolutionen. Som ung journalist var Garcia Marquez i Havanna 1959 för att skriva om ”skäggen”, som besegrade USAs lakejregim.
Fidel har berättat: ”Vår nyhetsbyrå hade precis grundats och anlitade, bland andra, en blygsam journalist av colombiansk börd, vid namn Gabriel García Márquez. Varken Prensa Latina eller Gabo kunde ana att ett Nobelpris skulle komma i deras väg, men vem vet: med denne telegrafistsons enastående fantasiförmåga i en liten by i Colombia, bland bananodlande storgodsägare och USA-bolag är allt möjligt.”

Mänskliga rättigheter i Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Indonesien, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar
Ulf B Andersson, chefredaktör på Amnesty Press, talade om Amnesty Internationals insatser för mänskliga rättigheter i Indonesien. Under president Suhartos sista år vid
makten så kunde Amnesty International i sina årsrapporter för 1997 och 1998 konstatera att det var omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna (MR) i Indonesien. Det fanns till exempel 1997 minst 300 samvetsfångar, d.v.s. människor som hade dömts för sina åsikter och ej hade förespråkat våld. Idag har många
förbättringar skett i Indonesien och det råder relativt stor
pressfrihet, ett civilsamhälle finns och flera politiska
partier verkar.

Förnekar brott mot mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Våld och konflikter, Statlig repression, Indonesien, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, Politiska fångar
Indonesien var också en militärdiktatur under många
år, men när det gäller hanteringen av brott mot mänsk-
liga rättigheter i det förgångna, kan man vid en jäm-
förelse med de länderna utan tvekan säga att Indonesien
ligger mycket efter, trots att Indonesien ofta i mass-
media betecknas som ett av de största demokratiska
länderna.

Sidor