Sökformulär

Politisk historia

Himlen är snarast grå

Upphovsperson: Fänge, Anders
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Politisk historia
Det saknas sannerligen inte pessimistiska rapporter och omdömen om utvecklingen i Afghanistan. Direkt efter Bonn-avtalet 2001 och fram till 2005 var det mera hoppfulla tongångar som dominerade – en konstitution antogs och val till president och parlament genomfördes. Men från 2006 har det gått utför, med talibanernas växande framfart i framför allt de södra provinserna, främlingsfientliga upplopp i Kabul och självmordsbombare som lågvattenmärken.

På den tiden burkan var lyx

Upphovsperson: Ebrahimzada, Ramia
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Socialhistoria, Afghanistan, Politisk historia, Kulturella seder, Genus och jämställdhet
Från början av 1960-talet till 70-talets mitt symboliserar ”den gamla goda tiden” i Afghanistans historia, inte bara för afghanerna själva utan
även för dess omgivning. Det var en tid av frihet, fred och hopp om en ljus framtid. Mycket har förändrats sedan dess. Ett mystiskt land för den utforskande turisten har på
några år förvandlats till ett slagfält för både nationella och internationella aktörer. Och som vanligt är det oskyldiga civila afghaner som får betala det högsta priset.

”Framstegen är otvetydiga”: utdrag ur Bengt Kristianssons tal vid Folk- & Försvars konferens i Sälen

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Politisk historia
I Afghanistan har den avgörande kraften för politisk, social och ekonomisk utveckling under historiens gång varit landsbygdens människor – en huvudsakligen jordbrukande, fromt religiös och starkt värdekonservativ befolkning, som också utgör en stor majoritet. Denna kraft har om och om igen förändrat planer, avsikter och ambitioner i den regerande kretsen, regionala eliter eller, så småningom, städernas bildade medelklass. Det är därför avgörande, nu som då, att förstå, beskriva och analysera hur föreställningar, idéer,
uppfattningar ser ut i ett folkligt perspektiv i Afghanistan.

Ett sista vilda västern: gränsen Afghanistan/Pakistan bortom all kontroll

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Politiska institutioner, Religiösa sekter och fundamentalism, Pakistan
Gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan är till stor del bortom bägge staters kontroll. Det är ett sista vilda västern där ofta lokala lagar och regler styr. På många håll även talibanlagar. På den pakistanska sidan är stora områden i Nordvästra gränsprovinsen, här kallad NWFP (North Weetern Frontier Province) federalt administrerade autonoma stamområden, Fata, formellt underställda regeringen i Islamabad.

Afghanistans sak är vår: del 2. Insatsplanering i Peshawar

Upphovsperson: Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Politisk historia, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I Afghanistan-nytt kommer du under hela jubileumsåret 2005 kunna läsa valda delar av SAKs historia – från de första stapplande stegen till dagens stora och väletablerade biståndsorganisation. ”Insatsplanering i Peshawar” är del 2 av 4.

”Vi som hoppades så på freden”: om en svår barndom

Upphovsperson: Lillesaar, Wiiu
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Våld och konflikter, Barn och ungdomar, Krig
Wiiu Lillesaar arbetar som genusrådgivare för SAK i Afghanistan. Hon har bott och arbetat i regionen Pakistan/Afghanistan till och från sedan mitten av 1990-talet. Här berättar Wiiu om sina tankar kring utveckling och uppväxt i Afghanistan och flyktinglägren i Pakistan. Texten baseras dels på egna tankar, dels möten med personer hon träffat genom åren, vars berättelser gjort starkt intryck på henne.

Vad betyder demokrati för det afghanska folket?

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politisk historia
Afghanistan har flirtat med olika former av demokrati i många år, men aldrig tidigare har den blivit så aggressivt marknadsförd. Mer än 200 miljoner dollar kommer att gå till att registrera uppskattningsvis 9,5 miljoner röstberättigade. Är allmänheten fullt införstådd med demokratins dynamik, det ömsesidiga beroendet mellan samhället och staten, de skyldigheter som finns på båda sidor för att individens och kollektivets rättigheter ska kunna blomstra? Med andra ord: vad betyder demokrati för folket i Afghanistan?
Afghanistan var en monarki fram

Det började trevande

Upphovsperson: Fänge, Anders
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Internationell solidaritet, Internationellt bistånd
Det började med Sovjetunionens invasion av Afghanistan,
julen 1979 och den internationella protestvåg som följde. I Sverige tog den politiska upprördheten sig ganska snabbt organisatoriskt uttryck i bildandet av Svenska Afghanistankommittén 1980. Samtal om en eventuell hjälpverksamhet fördes tidigt, men det dröjde fram till 1982 innan styrelsen kom till beslut.

Sidor