Sökformulär

Revolutioner

Solidariteten & Kubas Revolution firar 60 år!

Upphovspersoner: Tiroler,Zoltan | Vidén,Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Historia, Revolutioner
Nu firar Revolutionen 60 år. Det är en fantastisk bedrift att trots omvärldens fientlighet utveckla landet för hela folkets bästa. Det är bara möjligt med folkets grundmurade stöd och enighet. Överklassen som stack till Miami med statskassan trodde sig snart kunna återvända med USA-trupp. Men Kubas revolution blev en världshistorisk händelse med enormt genomslag framförallt i Latinamerika. Det finns ett före och efter. Från arbetslöshet, undernäring, analfabetism till skola och arbete åt alla, mat på bordet, god hälsa och hållbar utveckling. Kuba inspirerar till solidaritet i hela världen.

Jag var 12 år

Upphovsperson: Galeano, Eduardo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Revolutioner, Latinamerika, Kuba
En av Latinamerikas allra främsta författare, hyllar Kubas revolution ”som om den vore min”. Hur den har smittat honom med sin energi, år efter år, hur den har visat att det går att bygga ett solidariskt samhälle ett stenkast från fiendesystemet maktcentrum. Och hur han känner igen sig i dess misstag. ”Den kubanska revolutionen har försett mig med en oupphörlig källa till hopp.”

Gerillans tid: Ge aldrig upp Fidel ger ut sin självbiografi

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Väpnade motståndskamper, Revolutioner, Historia, Kuba
Brottstycken ur sitt unga liv och vuxna gärning har Fidel berättat i flera intervjuböcker, som t ex Frei Bettos ”Fidel och Religionen” 1980, och senast i Ignacio Ramonets ”100 dagar med Fidel”, som Fidel också själv bearbetade i en annan upplaga. Men i februari gav han ut första delen av sin egen version, redigerad av Katiuska Blanco (på bilden), med en ännu djupare inblick i hans minnen och syn på Kubas och sin egen moderna historia.

Recension: Läsvärt om Fidel & Che

Upphovsperson: Björkman, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Väpnade motståndskamper, Revolutioner, Litteratur, Politisk historia, Kuba
Boken Fidel & Che. Revolutionsbröder (Simon Reid-Henry, Norstedts 2009) har 40 sidor noter, vilket tyder på en större grundlighet än många av de mer mediokra böckerna och filmerna om Fidel och Che. Den är läsvärd och kan lära oss mer även om huvudpersonerna framställs som överordnade det folk som bär fram dem. Författaren kommer också regelbundet med gliringar mot Fidel och Che, men de dominerar inte.

Intervju med Silvio Rodríguez

Upphovspersoner: García, Fernando | Medina, José Angel (foto) | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, Revolutioner, Karibien, Kultur, Fängelser, fångar och kriminalvård
Intervjun handlar om kulturarbetarturnén på fängelserna, om fängelsevillkoren, kulturens villkor, om vad som behöver förändras på Kuba, och om det har varit värt besväret att delta i den 50-åriga kampen, varpå Silvio Rodríguez svarar: - Många människor går genom livet utan att finna någon mening, något vettigt sammanhang att leva för. Att vara troget barn av ett folk som det kubanska är det bästa liv man kan ha. Det har varit ett privilegium för mig och för många i min generation. Revolutionens 50 år har kanske inte varit idealiska men klart tillfredsställande.

Kuba går i historiens första led

Upphovspersoner: Borón, Atilio | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Politisk historia, Latinamerika, Geopolitik, Internationell solidaritet, Revolutioner, Karibien
Atilio Borón, ledande latinamerikansk marxist, inleder sin artikel med anledning av kubanska revolutionens 50-årsjubileum: Det är en kolossal uppgift att på några rader sammanfatta betydelsen av något så unikt som den kubanska revolutionen. Gamle Hegel skulle inte ett ögonblick ha tvekat att beteckna den som en världshistorisk händelse. Det är en revolution som krossat djupt förankrade myter och fördomar: att en revolution aldrig skulle kunna segra på en ö på mindre än 20 mils avstånd från USA; att imperialismen aldrig skulle tillåta ett socialistiskt land på sin bakgård; att en sådan revolution är otänkbar i ett underutvecklat land, och till råga på allt, utan att det massiva folkliga upproret genomförts utan att ledas av ett ”marxist-leninistiskt” parti.
Tänk efter: vad skulle ha hänt i Latinamerika om den kubanska revolutionen hade dukat under för imperialismens aggressioner eller till följd av Sovjetunionens sammanbrott?Svaret är uppenbart: vår historia skulle se radikalt annorlunda ut.

Detta underbara folk, det kubanska, hjältemodiga folket

Upphovspersoner: Correa, Rafael | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Revolutioner, Socialism
Det första Kuba-numret 2009 har temat ”världsbäst” för en rad områden där Kuba fått internationellt erkännande som ledande inte bara i Tredje världen, utan i hela. Massmedias propaganda har gjort allt för att dölja detta, särskilt i Sverige. I Latinamerika inte bara erkänns det, utan betraktas med enorm tacksamhet. ”Detta underbara folk” som Ecuadors president Rafael Correa uttryckte saken i Havanna 8 januari i år: "Denna process är ett föredöme för den har lyckats uppnå verkligt nationellt oberoende, frihet, självständighet och självbestämmande för det kubanska folket. Den är enastående för den har återupprättat de mänskliga rättigheterna för kvinnor och män."

Rekord i uthållighet: mot ekonomisk blockad, propagandakrig och terrorism

Upphovsperson: Capelan, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, Revolutioner
Storgodsen ägdes av United Fruit & kompani och USA drog igång den militär och ekonomiska krigföring, terror och undergrävande verksamhet som har hindrat alla latinamerikanska frigörelseförsök, fram till 1959. Då lyckades Kuba folk som sedan dess har stått emot en förskräckande lista av invasioner, sprängattentat, mordplaner, mediekrig, ekonomisk och biologisk krigföring. Trots detta har Kuba byggt upp ett samhälle som internationella organ och experter framhåller som ett föredöme.

Seger! Gott nytt år 1959!

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Nationella befrielsekamper, USA, Revolutioner
Den väpnade befrielsekampen startade med anfallet på Moncadakasernen 26 juli 1953 och segrade drygt fem år senare. Med 26-julirörelsen som samlande kraft hade en massiv folklig kamp också förts i städerna. Batistaregeringen flydde till Miami och den 15 februari blev Fidel Castro statsminister. Den första stora reformen genomfördes 15 maj, då arrendebönder och torpare fick äganderätten till sin mark samtidigt som de stora sockerplantagerna nationaliserades. Det blev också startpunkten för USAs nu snart 50-åriga aggressionspolitik mot Kuba

Sommaren 2009: 30-årsjubileum och militärkupp

Upphovsperson: Johansson, Caroline
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2009
Ämnesord: Demokrati, Politisk historia, Nicaragua, Revolutioner, Statskupper, Centralamerika, Honduras
Den 19 juli för 30 år sedan avsattes somozaregimen
av ett samlat nicaraguanskt folk och sandinisterna kom till makten. Den 28
juni i år avsattes Honduras
president Manuel Zelaya av
militären och den politiska
eliten. Han sattes på ett plan
till Costa Rica och istället tog
Roberto Micheletti över presidentposten. Det skiljer ganska exakt 30 år mellan dessa båda
händelser som blivit så
viktiga för Centralamerikas
historia.

Sidor