Sökformulär

Sjukvård

Gunilla utbildar barnmorskor

Upphovsperson: Anderberg, Jenny
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Utbildning och skola
Afghanistan har världens högsta mödradödlighet. Var femte förlossning slutar i livshotande blödningar och i de värst drabbade delarna avlider omkring 6 500 kvinnor per 100 000 graviditeter. I Afghanistan finns också till antalet fler män än kvinnor, vilket indikerar att kvinnor inte har samma tillgång till adekvat sjukvård som män. I ”normala” demografiska situationer finns det fler kvinnor än män i befolkningsstatistiken.

Sjukhus invigt i Kunduz

Upphovspersoner: Ek, Gunilla | Grebius, Lars | Quraishi (foto), Shraf
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Sjukvård, Afghanistan, Internationellt bistånd
Under en strålande men kall januarisol har Imam Sahib-sjukhuset i provinsen Kunduz i norra Afghanistan invigts. Distriktsjukhuset som uppförts av SAK har 50 bäddar och anslaget på fyra miljoner kronor kommer från EU. I samband med invigningen överlämnades sjukhuset officiellt till hälsoministeriet.
SAK ansvarar sedan tre år tillbaka för huvuddelen av hälsovården i provinsen och kommer även att ha ansvaret för framtida verksamhet vid sjukhuset.
TEXT: GUNILLA EK & LARS GREBIUS BILD: SHRAF QURAISHI

Hon är 19 år och barnmorska

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Reproduktiv hälsa
19-åriga Jamilas liv förändrades radikalt efter det att hon hörde talas om SAKs barnmorskekurs i Kunduz i norra Afghanistan. Hon återvände som 16-åring till Archi i norra Kunduzprovinsen,
ett litet samhälle långt ut på landsbygden. Innan dess hade hon levt storstadsliv i mångmiljonstaden Meshad i Iran och sett ett liv som hon även ville ta del av. Den moderna världen där kvinnor också har möjlighet till ett yrkesliv.

US´ sjukhusfartyg tävlar med Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Sjukvård, USA, Övrig politik
Ett stort sjukhusfartyg är vapen i USAs kamp för popularitet bland Latinamerikas fattiga. Fartyget, döpt till Comfort, 270 meter långt och 10 våningar högt, erbjuder ögonoperationer och annan sjukvård till salvadoraner under ett veckolångt besök i Acajutla, en hamn vid Stillahavskusten.
Det vitmålade krigsfartyget med röda kors är ute på fyra månaders uppdrag i Latinamerika och Karibien. Kuba har under lång tid vunnit vänner i världsdelen genom att skicka ut läkare och erbjuda kostnadsfri sjukvård. Nu slår USA tillbaka.

Medellivslängd och ansvar

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Sjukvård, Hälsa, Afrika, Imperialism
Världshälsoorganisationen, WHO, har under våren rapporterat om hälsoläget i världen. The World Health Report 2006 – Working together for health visar hur mycket sjukvård, och vilken kvalitet den har, i olika länder.WHO rapporterar även att medellivslängden dramatiskt har förkortats i vissa länder. I Zimbabwe ligger den idag på 34 år för kvinnor och 37 för män. Det kan jämföras med 69 år vid självständigheten 1980. I Swaziland ligger siffrorna för män på 36 och 39 för kvinnor. Förklaringen till detta dystra tillstånd är den omfattande förekomsten av hiv/aids.

Landstingen kan tvingas privatisera primärvården

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Sjukvård, Privatiseringar
Ett regeringsförslag om att landstingen ska bli skyldiga att införa fri etableringsrätt med offentlig finansiering inom primärvården upprör både landstingen själva och Nätverk för Gemensam välfärd.
"I värsta fall delas hela primärvården upp på fem, tio internationella vårdkoncerner som Attendo Care", fruktar Peter Lorentzon, Gemensam Välfärd Stockholm.

I en annan del av Delhi

Upphovsperson: Nilsson Hallquist, Sofia
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Sjukvård, Barn och ungdomar, Slaveri, Indien, Exploatering av arbete, Utbildning och skola
Det är varmt, mycket varmt, när vi sitter ihopträngda i minibussen.
Ungefär en timme utanför Delhis pulserande hjärta grundades 1991, ett rehabiliteringscenter för fritagna barnslavar, Mukti Ashram. Åtta år senare bestämde man sig för att dela upp flickor och pojkar och portarna till flickornas del, Balika Ashram slogs upp. Det är till det senare vi är på
väg till idag. Centret fungerar som en transitrehabilitering där barnen, under sex månader, får bearbeta sina trauman och förberedas på att möta livet efter rehabiliteringen, ett liv i frihet.

David Henley och Henrik Pelling skriver om sin senaste resa till Gaza ”Sjukhusen kan knappt tillhandahålla något annat än akutvård”

Upphovspersoner: Henley, David | Pelling, Henrik
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2008
Ämnesord: Ockupationer, Sjukvård, Hälsa, Palestina, Israel
Vi har alltid njutit av våra resor till Gaza. Men även om en promenad på stranden och ett dopp i havet som start på
arbetsdagen givetvis är trevligt, är det människorna som
är det egentliga dragplåstret. De är vänliga och positiva,
klagar aldrig, inte ens när de berättar om vilka svårigheter de ställs inför.

Sidor