Sökformulär

Sjukvård

Sökes: Sjukgymnaster

Upphovsperson: Wickford, Jenny
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård
Klockan är bara halv nio på
morgonen, men luften är redan varm och solen lyser starkt. Utanför sjukgymnastikpraktiken sitter några patienter på en bänk och väntar, kvinnorna för sig och männen för sig. Kvinnorna har dragit tillbaka sina blå burkor, ett litet barn leker på golvet.
På sjukgymnastpraktiken förbereder sjukgymnasterna för dagen.

The never ending Story ...

Upphovsperson: Lehman, Ulrika
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Sjukvård, Afghanistan, Utbildning och skola
Det är som vanligt en hektisk morgon på kliniken i Khanabad i provinsen Kunduz i norra Afghanistan. Väntrummet till kvinnornas avdelning är fullsatt. Många har väntat sedan långt före kliniken
öppnade. Kvinnor i blåa och vita burkor och barn i toppluvor trängs i den långa mörka korridoren som utgör väntrummet. Trots att det regnat mycket i Kunduz den senaste tiden och därför blivit väldigt lerigt kan man under burkorna skymta tjusiga högklackade skor och glittriga byxor.

Tre månader i Kunduz

Upphovsperson: Grebius, Ann Marie
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård
I början av året hade jag förmånen att under tre månader få arbeta vid provinssjukhuset i Kunduz i norra Afghanistan. Sjukhuset är en del av det hälsoprogram som Svenska Afghanistankommittén har ansvar för i provinsen Kunduz.
Några av mina uppgifter var att handleda och undervisa kring allmänna hälsofrågor såsom hygien, patientvård och arbetsrutiner. Men jag tittade även på olika problemområden som förekom och gav förslag på förbättringar.

Allt fler spädbarn överlever

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Hälsa, Barn och ungdomar
(OBS! Denna PDF innehåller även slutet på en annan artikel) Varje år överlever 40 000 fl er spädbarn (barn under ett år) än före talibanregimens fall 2001. Men trots dessa positiva siffror är spädbarnsdödligheten fortfarande alarmerande hög. 129 barn av 1 000 födda dör idag före sin ettårsdag men det är en dramatisk minskning från år 2000.

Gunilla utbildar barnmorskor

Upphovsperson: Anderberg, Jenny
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Sjukvård, Utbildning och skola
Afghanistan har världens högsta mödradödlighet. Var femte förlossning slutar i livshotande blödningar och i de värst drabbade delarna avlider omkring 6 500 kvinnor per 100 000 graviditeter. I Afghanistan finns också till antalet fler män än kvinnor, vilket indikerar att kvinnor inte har samma tillgång till adekvat sjukvård som män. I ”normala” demografiska situationer finns det fler kvinnor än män i befolkningsstatistiken.

Sidor