Sökformulär

Styrelseskick

Bortom en politisk lösning behövs ett demokratiskt systemskifte

Upphovsperson: Elowsson, Maria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Kenya, Klassrelaterade frågor, Våld och konflikter, Korruption, Rasism och främlingsfientlighet, Ekonomisk politik, Demokrati, Ägande, Styrelseskick
Det nyligen uppblossade intresset för Kenya (2008) i svensk media reproducerar på många sätt bilden av afrikanska länder, med bilder på brinnande bilar och rapporter om ”mob justice”
och etnisk rensning. Krisen framställs dessutom som nästintill omöjlig att lösa på politisk väg,
eftersom en konflikt med etniska förtecken gör det svårt att förhandla och kompromissa.

Vad händer... ...med den gröna revolutionen?

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Libyen, Politisk historia, Islam, Styrelseskick, Socialism
I tisdags, den 1 september, markerade inte bara 70-årsdagen av andra världskrigets utbrott. Då
inleddes även ett sex dagar långt firande av den oblodiga kupp som avsatte den enväldige kung Idris och förde den 27-åringe officeren Muammar al-Qadhdhafi
– sedan dess Broder ledare och vägvisare för revolutionen –
till makten 1969. Utöver en lång rad afrikanska ledare deltog bland andra Venezuelas Hugo Chávez i hyllningarna.

Den konstituerande församlingen i Bolivia

Upphovsperson: Magne, Rodolfo
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Partier, Klassrelaterade frågor, Politiska institutioner, Politisk historia, Reformer, Rasism och främlingsfientlighet, Ursprungsfolk, Styrelseskick
I den här artikeln gör Rodolfo Magne en kort redogörelse för hur Bolivia har styrts politiskt och hur makt och inflytande fördelats sedan Bolivia grundades som republik. Därefter redogörs kort för turerna kring det nya konstitutionsförslaget och vad det innebär för ursprungsfolken.

Afghanistan: så funkar det

Upphovsperson: *, *
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, Myndigheter och förvaltning, Styrelseskick
Afghanistan har en mängd olika institutioner med olika ansvarsområden både lokalt och centralt, allt från presidenten och parlamentet i Kabul till de ännu inte valda byoch distriktsråden runt om i landet. De centrala organens funktioner är ganska klart fastslagna i konstitutionen och i lagar. Värre är det med det lokala styret som består av ett otal olika institutioner, vars roller och ansvarsområden inte är helt klart definierade och i många fall luddigt beskrivna i de lagar och dekret som ska styra deras verksamhet och relation till andra institutioner.

Att bygga en politisk kultur: ”Vi gör ett nytt försök”

Upphovsperson: Hatch Dupree, Nancy
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politisk historia, Politiska val, Korruption, Imperialism, Styrelseskick
Ännu ett led i införandet av demokrati i Afghanistan har börjat. Valrörelsen inleddes 16 juni och valet ägde som bekant rum den 20 augusti. Hur komplicerat det
är att försöka införa ett nytt statsskick i ett samhälle som det afghanska är redan alltför uppenbart, precis som de förändringar
– till det bättre och till det sämre – som har ägt rum sedan Afghanistans satsning på att bli en modern stat inleddes.

Avkolonisering i Bolivia

Upphovsperson: Magne, Rodolfo
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Bolivia, Reformer, Landsbygdsfrågor, Ursprungsfolk, Internationellt bistånd, Styrelseskick
Med Bolivias kolonisering började den olyckliga historien för de lokala folkgrupper som idag kallas ”urfolksgrupper” eller indianer. Den ”officiella” historien som producerats av makthavarna har hela tiden försökt visa att kolonialismen var bra för samhället. Under många år firades den 12 oktober för att tacka spanjorerna för att de upptäckte Amerika.
Under kolonialismen grundlades en attityd som hela tiden bekräftade att västerländska värderingar (i form av filosofi, religion, teknik) var den rätta vägen för utveckling mot modernitet. Urfolkens värderingar och syn på livet nedvärderades och betraktades som ineffektiva och onödiga.

Afarerna, ett ursprungsfolk på Afrikas horn

Upphovsperson: Issa, Hamad
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Politisk historia, Ursprungsfolk, Afrikas horn, Internationellt bistånd, Styrelseskick
Afarfolket är ett halvnomadiskt, vid kusten
även fiskarfolk, som lever på Afrikas horn, i världens torraste och hetaste område. Afarlandet,
som är mest känt som Afartriangeln,
är mänsklighetens vagga eftersom det är där de hittills äldsta skeletten av förhistoriska människor från Ardipithecus Ramidus (4,5 miljoner år), Australopithecus Afarensis,
Lucy, (3,5 miljoner år), till Homosapien Idaltu (160 000 år) hittades.

Fjärde kontinentala mötet för ursprungsfolk och urfolksnationer på Abya Yala: för plurinationella stater och god livskvalité

Upphovspersoner: Coordinadora andina de organizaciones, * | Nilsson, Annette (övers.) | Arkonada, Katu (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Amazonas, Peru, Sociala rörelser, Sociala forum, Bolivia, Ursprungsfolk, Chile, Styrelseskick
Qullasuyu förbereder sig för att ta emot tusentals ursprungsfolk som kommer att mötas i staden Puno, Peru, vid sjön Titicacas stränder. Där kommer de att delta i det fjärde kontinentala mötet för ursprungsfolk och urfolksnationer på Abya Yala (urfolkens beteckning på den Latinamerikanska kontinenten).
För första gången kommer det att föregås av det första kontinentala mötet för urfolkskvinnor, samt det andra mötet för urfolksbarn och -ungdomar. Datumen är från 27 till 31 maj 2009.

Sidor