Sökformulär

Kritik mot näringslivets skolböcker

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
Nummer: 2009:13
År: 2009
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Sverige, Klimat och klimatförändringar, Klassrelaterade frågor, Litteratur, Utbildning och skola, Miljö och ekologi
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: a_13_kritik_mot.pdf (411.51 KB)
Arbetarens rapportering om de läroböcker som Svenskt Näringsliv sprider, i synnerhet
”Miljö – så funkar det”, gratis i svenska grundskolor har fått politiker att reagera.
Svenskt Näringsliv har strykande
åtgång på sina läroböcker, det framgår av webbsidan utbudet.se där anställda inom skolvärlden har tillgång till skolmaterial som sponsras av företag och organisationer.
Allra mest populär är boken ”Miljö – så funkar det”,
som av internationellt erkända miljöexperter dömts ut som ”helt missvisande” (se Arbetaren 5/2009). Men Arbetarens rapportering om boken har nu fått lokalpolitiker i bland annat Linköping och Tyresö att reagera. I Linköping har Annika Lillemets, gruppledare för Miljöpartiet i kommunen,
skrivit en interpellation till ansvarigt kommunalråd om sponsrade läromedel i allmänhet och ”Miljö – så funkar det” i synnerhet.