Sökformulär

– Farliga patriarkala mönster rättfärdigas med kulturen

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
Nummer: 2010:02
År: 2010
Sidnummer: 64-64
ISSN: 1104–5965
Språk: sv
Relation: http://www.afrikagrupperna.se
Ämnesord: Politik, Sydafrika, Genus och jämställdhet, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: 2-2010-64.pdf (200.97 KB)
Traditionella värderingar används för att förtrycka kvinnor. Så är det än idag i Sydafrika, trots en befrielserörelse som tidigt i kampen framhävde just kvinnors situation och trots att denna rörelse sedan vunnit makten i landet.