Sökformulär

Äganderätten

Upphovsperson: Nova Gonzalez, Armando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:04
År: 2011
Sidnummer: 4-4
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Socialism, Reformer, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kuba
Fil: aganderatt_kuba_4.11.pdf (90.41 KB)
På Kuba blev nationaliseringen av USA-monopolen det logiska motdraget mot USAs ekonomiska krigföring. Den ledde i etapper på 60-talet till att Kuba uppnådde världens kanske högsta egendomskoncentration i statliga händer. I debatten efter krisen på 90-talet har allt fler hävdat att statsapparaten tagit på sig mer än den kan klara av och hänvisar till att Marx och Engels såg övergången från kapitalistisk produktion som en stegvis process där flera egendomsformer kunde samexistera. Det statliga ägandet, ”allas egendom” har i praktiken ofta blivit ingens ansvar. Frågan om äganderätten till produktionsmedlen är fortfarande olöst men nu pågår en kooperativisering och privatisering av detaljhandel och tjänsteutbud i sökandet efter bästa, produktiva sätt och uppnå en produktiv och rättfärdig produktions-, fördelnings- och konsumtionscykel.