Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Nytt 2023: Samtiliga nummer av tidskriften  Chilebulletinen har scannats in och publiceras här:
Chilebulletinen 1973-1991
 

Tomten kommer inte till alla

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Afrika, Fattigdom, Imperialism
Mindre än fyra procent av de 225 rikaste människornas förmögenheter skulle kunna förse hela jordens befolkning med grundläggande skolutbildning, hälsovård, tillräckligt med mat, rent vatten och säkra avloppssystem.

För en månad sedan vädjade FN om tre miljarder dollar för nästa år för barn, kvinnor och gamla i 21 krisområden runt om i världen. 17 av dessa ligger i Afrika. Utsikterna att få dessa pengar är inte lysande: förra årets vädjan uppfylldes bara till två tredjedelar.

Tvivla istället för att förtvivla!

Upphovsperson: Öhrn, Hans
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Afrika, Imperialism, Information, kommunikation och media
Beskrivningen av Afrika i våra medier blir allt fräckare och alltmer öppen rasistisk enligt författaren till denna krönika. Han berättar att Mai Palmberg, forskare vid Nordiska Afrikainstitutet, har studerat bilden av Afrika i Sverige under lång tid och att hon menar att afrikabilden i den allmänna debatten har förändrats sedan 1980-talet. Då dominerade eländesbilden. På 1990-talet var det inte bara en bild av elände, utan också av katastrof och undergång som började komma fram.

Namibia 12 år sedan självständigheten

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Politiska institutioner, Klassrelaterade frågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Namibia
Visst har många fått det bättre under de tolv åren Namibia varit ett fritt land. Fler har fått tillgång till rent vatten, närmare bestämt 70 procent i dag, mot 30 procent tidigare. Det samma gäller elektriciteten, som byggts ut rejält. Ekonomin har vuxit, ungefär tre procent varje år de senaste åren. Tyvärr äts tillväxten upp av befolkningsökningen. Utbildningen har blivit bättre. Men de som inte tar sig igenom tionde klass får inte heller jobb. Konkurrensen är alldeles för stor.Medelklassen ökat och fått det bättre, men den är liten och koncentrerad till Windhoek. Ändå är arbetslösheten stor (34 procent) och klyftan mellan fattig och rik stor. Enligt Världsbanken är klyftan mellan fattig och rik i Namibia den största i världen.

Miljö – ett utländskt begrepp

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Miljövård, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, Mocambique, Kulturella seder, Miljö och ekologi
Mia Couto är en tungviktare, både nationellt och internationellt, när det gäller tolkningar av vad Moçambique har varit, är och är på väg. Genom sina böcker visar han på en djup kunskap om kulturen och traditionen. Hans hjärtefrågor tycks verkligen vara hur man kan ta till vara den moçambikiska kulturen och traditionen. Det första han tar upp kring miljöfrågorna är just hur miljö är ett begrepp som införts utifrån.

Miljoner stjäls varje år

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Handel, Latinamerika, Asien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Afrika, Imperialism
Världshandeln skulle kunna vara ett kraftfullt medel för att minska fattigdomen i världen och för att öka den ekonomiska tillväxten. Men så är inte fallet. Rikedomarna i den utvecklade världen har ökat på ett i många fall otillständigt sätt medan massfattigdomen ökat. Detta beror på att världshandelns regler har formats för att gynna de redan rika. Det skriver den internationella biståndsorganisation Oxfam i en ny rapport, Rigged Rules and Double Standards.

Kayec-svettigt kulturjobb

Upphovsperson: Ålrud, Linda
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Namibia, Kulturella seder, Musik, Övrig kultur, Utbildning och skola
Kayec Cultural Group är en grupp med unga tjejer och killar som sprider Namibias kulturella mångfald genom musik, dans och teater. När gruppen är samlad är det alltid en hel kör av olika språk. Oshiwambo, afrikaan, damara ,namas klickljud och engelska blandas hej vilt. Educate Namibia about culture through performance" lyder parollen.

Gruppen som glömdes bort

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2002
Ämnesord: Sexualitet, Hiv/Aids
De flesta tycks tro att handikappade kvinnor inte är sexuellt aktiva, så vi har stängts ute från hiv/aids-kampanjer och mobilisering. Så nu när antalet hivsmittade sjunker i Uganda, ökar smittan i vår grupp, säger Florence Nightingale Mukasa från de dövas riksförbund i Uganda, på besök i Sverige.

Sidor