Sökformulär

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Världens farligaste jobb

Upphovsperson: Sundelin, Anders
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Hållbar utveckling, Afghanistan, Övrig teknik
Minröjarna bär skyddsmasker i genomskinlig plast som täcker hela ansiktet. De bär tunga ljusblå skyddsdräkter som täcker bröstet, magen och låren. På
händerna har de skyddshandskar, på
fötterna stadiga militärkängor. När de arbetar sitter de på knä, vilket betyder att de rör sig långsamt och långsamheten
är det som utmärker deras arbete.

Ett sista vilda västern: gränsen Afghanistan/Pakistan bortom all kontroll

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Politiska institutioner, Religiösa sekter och fundamentalism, Pakistan
Gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan är till stor del bortom bägge staters kontroll. Det är ett sista vilda västern där ofta lokala lagar och regler styr. På många håll även talibanlagar. På den pakistanska sidan är stora områden i Nordvästra gränsprovinsen, här kallad NWFP (North Weetern Frontier Province) federalt administrerade autonoma stamområden, Fata, formellt underställda regeringen i Islamabad.

”Finns verkligen en vilja att förändra?”: svar på förra numrets debattinlägg ”Praktiserar vi det vi predikar?”

Upphovsperson: Lennartsdotter, Anna
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Non-Governmental Organizations (NGOs), Genus och jämställdhet
I förra Afghanistan-nytt (nr 3) skrev styrelseledamoten Carl Schönmeyr ett svar till den debattartikel som skrevs av Anna Lennartsdotter i nr 2. Anna arbetar som Development worker och är stationerad i Pul-i-Khumri i norra Afghanistan.
Debatten har i stort handlat om SAKs förhållningssätt till genussystem i Afghanistan.

Praktiserar vi det vi predikar?

Upphovsperson: Schönmeyer, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
I förra Afghanistan-Nytts ”Rapport från fältet” skrev Anna Lennartsdotter (utvecklingsarbetare stationerad i Pul-i-Khumri i norra Afghanistan) ett debattinlägg som kritiserade SAK:s efterlevande av genderfrågor. Många är de läsare som har hört av sig och undrat om Annas inlägg verkligen speglar verkligheten. SAK:s styrelsemedlem Carl Schönmeyr har besvarat Anna Lennartsdotters inlägg och debatten lär fortsätta...

USA pressade FN att sparka MR-övervakare

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, USA, Mänskliga rättigheter
För att stärka de mänskliga rätttigheternas
(MR) efterlevnad i Afghanistan utnämnde FN-chefen, i april 2004, en särskild övervakare, Cherif Bassiouni. Från FNs sida var det en markering att det föreligger problem med de mänskliga rättigheterna och att dessa måste tas på allvar. Det sågs också som stöd och komplement till Afghanistans oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter. Den senare leds av Dr Sima Samar som gästat SAK i Sverige vid ett flertal tillfällen.

Överraskande att det gick som det gick ...!

Upphovspersoner: Osman, Akram | Osman (övers), Maiwand
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Politiska val
Valet av statschef i Afghanistan var överraskande och häpnadsväckande för både fiender och vänner, försvarare och motståndare.
Trots de problem som hotade valets legitimitet och skapade osäkerhet omkring dess praktiska genomförande välkomnades det och godtogs av majoriteten av befolkningen.
Därigenom visade folket vaksamheten av sitt samvete.

Afghanistans sak är vår: del 2. Insatsplanering i Peshawar

Upphovsperson: Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Politisk historia, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I Afghanistan-nytt kommer du under hela jubileumsåret 2005 kunna läsa valda delar av SAKs historia – från de första stapplande stegen till dagens stora och väletablerade biståndsorganisation. ”Insatsplanering i Peshawar” är del 2 av 4.

Sidor