Sökformulär

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Ett rop på rättvisa

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Mänskliga rättigheter, Konfliktlösning
Krigsförbrytarna måste straffas och avlägsnas från offentliga poster. Det anser en majoritet av befolkningen i Afghanistan i en undersökning genomförd av Afghanistans oberoende människorättskommission som publicerades i början av 2005. Studien tar upp frågan om vad ”folk” anser ska göras med de senaste 25-årens afghanska krigsförbrytare.

Jämställdhet – en fråga för alla: kvinnors situation, parlamentet, framtiden

Upphovsperson: Lillesaar, Wiiu
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Socialhistoria, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Situationen för afghanska kvinnor har varit i fokus och debatterats under flera år. Internationella organisationer, kvinnoorganisationer och enskilda debattörer runt omkring i världen har genom åren gjort den afghanska kvinnans sak till sin. Få av oss som följde debatten under talibantiden glömmer väl EU-kommissionären Emma Boninos aktion, hennes uppmaning i massmedia till en ros för varje afghansk kvinna.

Islam vs islamism

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Islam
Temat för detta nummer av Afghanistan-nytt är islam i Afghanistan.
Temat för vårens internationella seminarium (2005) är militant islamism (fundamentalism)
och dess roll i Afghanistan. Islam har på senare tid gett upphov till nyare termer såsom politisk islam, islamism, radikal och globaliserad islam etc. Begreppet fundamentalism har alltför ofta blivit liktydigt med islam. Klargörande av språkbruket är behövligt, inte minst hur det politiskt används eller missbrukas och hur politiska processer och förhållanden påverkar islam.

”... man måste förbli kritisk": ung författare vill ge nyanserad bild av Afghanistan

Upphovsperson: Brieger, Natasha
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Yttrandefrihet, Afghanistan, Litteratur
Waheed Warasta, 29, är en afghansk poet och samhällskritiker som hoppas att författare och journalister vågar ta sitt ”särskilda ansvar” för landets återuppbyggnad efter 25 år av krig. Samtidigt
är han som frontfigur för Open Media Fund for Afghanistan väl medveten om det höga pris en frispråkig kritiker kan komma att betala i dagens Afghanistan,
knappt fyra år efter att talibanregimen störtats.

”Vad angår oss Afghanistans affärer?”

Upphovsperson: Davidson, Anders
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen
Redan innan Skånes Social Forum officiellt öppnats hade ett 40-tal intresserade samlats för att se den skakande dokmentärfilmen The Afghan Massacre. I The Afghan Masscre visar filmaren Jaime Doran vad som hände flera tusen talibansoldater i november 2001, sedan de lämnat ifrån sig vapnen i Kunduz. Nyhetsmagasinet Newsweek gjorde världsnyhet av det: Krigsherren Dostums styrkor, nära allierade med USA, genomförde en massaker på
tusentals tillfångatagna talibaner. Jaime Doran fann att USA:s specialstyrkor var medansvariga. De var medvetna om vad som hände och, med stor sannolikhet,
närvarade de även vid masslakten.

Viktigt att afghanerna får delta i beslutsfattandet

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Politiska val
Än en gång har afghanerna agerat modigt för att bevara sin nations integritet. Det höga valdeltagandet trots hoten om utbredda våldshandlingar visar vilken stark längtan efter fred det finns i landet.
Inför det här numret hade jag tänkt att läsarna kunde vara intresserade av att höra vad afghanerna känner inför framtiden. Här följer därför en blandning av åsikter som hämtats ur samtal med många olika vänner, både unga och gamla, från affärsinnehavare, chaufförer och studenter till framstående aktörer på den politiska arenan.

SAK:s årsmöte lockade rekordmånga: ett soligt Göteborg bjöd på många intressanta diskussioner

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Övrig politik
Göteborg visade upp sin bästa sida när SAK samlades till årsmöte en tidig helg i maj. Solen lyste med sin närvaro när merparten av Sveriges Afghanistankännare intog Sjömanskyrkan vid sympatiska masthugget i centrala Göteborg.
Intresset var stort, kanske större än någonsin vilket föranledde många intressanta diskussioner.

Vad vet du om Afghanistan?: det frågade SAK besökarna på bokmässan i Göteborg

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Yttrandefrihet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
Årets bokmässa i Göteborg fullkomligt kokade av aktivitet. Montrar,
mässbesökare, kändisar och seminarier, till synes huller om buller i ett av Sveriges största och mest välbesökta kulturevenemang. Som vanligt höll Svenska Afghanistankommittén till på Internationella torget. I montern fanns många spännande titlar att köpa till mässpris. Förra årets succé – den afghanska frukosten – följdes upp och folk kom, åt och lyssnade den tidiga söndagsmorgonen till trots.

Handikappidrottens framtidsland...

Upphovsperson: Brieger, Natasha
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Idrott och sport, Funktionshinder och funktionshindrade
I ett land med tiotusentals minskadade och där minst tre procent av befolkningen har någon form av funktionshinder finns det goda utsikter för handikappidrotten. Det tror Kristian Marki Norheim, en norsk sjukgymnast som jobbar för att etablera Paralympiska federationen i Afghanistan.

Sidor