Sökformulär

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

”Jag tänker att det inte är så roligt där”: skolelevers tankar om Afghanistan

Upphovsperson: Engman, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Kulturmöte och kulturutbyte
"Under mina skolbesök på våra vänskolor i Sverige brukar jag
fråga eleverna om deras tankar kring Afghanistan. Det första
eleverna genomgående svarar oavsett ålder är – krig. De yngre
elevernas tankar går även ofta till detaljer som bomber, gevär
eller blod och som en lågstadieelev förtydligade:
Jag tänker att det inte är så roligt där."

”Är det rimligt att avvisa asylsökanden till Afghanistan?”

Upphovspersoner: Bjurström, Klas (foto) | *, *
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Myndigheter och förvaltning, Afghanistan, Flyktingar
Den 3 februari, samma dag som Migrationsverket
gick ut med nyheten att de
omprövat sina riktlinjer för asylsökanden
från Afghanistan, bjöd Svenska Afghanistankommittén
tillsammans med Vänsterpartiet
och Folkpartiet liberalerna in
till en asylhearing i Riksdagen.

När katten är borta dansar råttorna på bordet!

Upphovsperson: Wall, Katinka
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Information, kommunikation och media
Välkomna till årets första nummer av Afghanistan-nytt.
Mitt namn är Katinka Wall och jag är vikarierande redaktör för
Markus Håkansson som är föräldraledig till och med augusti i år.
Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften. Hur ska jag kunna axla
denna mantel som Markus har burit i många år? Får man bryta av
med lite färg i rubrikerna? Måste alla skribenter i tidningen vara
Afghanistan-experter? Jag tror att Markus sa att det kunde gå för sig att improvisera
lite tills han kommer tillbaka. Jo, för visst var det väl så.

Problemen i Afghanistan stannar inte där

Upphovspersoner: Brinkberg, Sara | Wall, Katinka (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Myndigheter och förvaltning
Jag vill ge min alldeles egna bild av Afghanistan,
säger Diana Janse om sina två år som svensk
diplomat i Kabul. Diana är aktuell med sin bok
”En del av mitt hjärta lämnar jag kvar”. Hon anser
att Sverige inte bara har ett ansvar i Afghanistan,
utan också ett egenintresse.

Burkashopen i Herat

Upphovsperson: Lambert, Bo
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Handel, Afghanistan, Marknadsföring och reklam, Genus och jämställdhet
"Tre kvinnor hukar framför en tandläkarmottagning i
Herat. De sitter långt ut på trottoaren, nära gatan, alldeles invid
rännstenens djupa, öppna dike. De hukar samman, smider
ränker kanske, eller spår i sump. Burkan kan förefalla
enformigt likformig men det finns både kvalitetsskillnader och
broderier som vittnar om graden av rikedom och klass hos
den som gömmer sig under plisseringen."

Det humanitära rummet krymper

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Afghanistan, Politiska institutioner, Terrorism, Religiösa sekter och fundamentalism, Internationellt bistånd
Möjligheterna att utföra biståndsinsatser i Afghanistan
blir allt svårare i stora delar av landet. I
flera områden går det inte längre att arbeta för
vare sig FN eller enskilda biståndsorganisationer
då hoten från talibanerna är så stora. En komplex
bild med många intressen som drar åt flera
håll beskrivs för mig av två anonyma tjänstemän,
verksamma i Afghanistan.

Utveckling under konflikt

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (övers.)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Afghanistan, Naturresurser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
När vi nu lämnar 2000-talets första årtionde bakom
oss verkar det råda total oreda i Afghanistan.
I västerlandet anser många att det är meningslöst
att försöka sig på någon form av nationsbyggande
med motiveringen att Afghanistan inte har några
resurser, vare sig arbetskraft eller naturtillgångar –
ingenting alls. Jag anser att detta är en nedlåtande
beskrivning som ligger långt från sanningen.
Medierna ser alltför ofta vad som saknas i stället
för vad som faktiskt finns, och dessa felaktiga
framställningar får ökad trovärdighet genom att
ständigt upprepas. Utan att negligera konfliktens
allvarliga negativa effekter, såsom bristande
säkerhet, en håglös regering, minimal samordning
och omfattande korruption, vill jag hävda att det
finns positiva faktorer i rikt mått. För att man ska
kunna utnyttja dem krävs det emellertid ett helt
nytt tänkande.

Isaf-befälhavare om utmaningar, framgångar och resurser

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, Myndigheter och förvaltning
Under ett halvår fram till slutet av november förra året var Olov Granander befälhavare för den svenska
Isaf-styrkan i Mazar-e-Sharif. Perioden som Granander var befälhavare är hittills den våldsammaste
i svenska Isafs historia i Afghanistan. Under 2009 nästan femdubblades antalet angrepp mot den
svenska truppen och sex svenska soldater skadades allvarligt av vägbomber.

Sidor