Sökformulär

Svenska Afghanistankommittén (SAK)

En chans till demokrati?

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Afghanistan, Våld och konflikter, Politiska val
Än en gång har det varit val i Afghanistan. Än en gång misslyckades oppositionen med att genomföra attentat som kunde störa röstprocessen. Det rekordstora antalet Nato- och koalitionsstyrkor i landet, i kombination med den afghanska armén och polisen, var säkerligen en avskräckande faktor. De oroligheter som har blossat upp med förnyad styrka efter valet och drabbat regeringstrogna andliga ledare, hjälparbetare, poliser, soldater och säkerhetsvakter, är emellertid synnerligen oroande.

En svår balansgång

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
SAK:s generalsekreterare 2005: I debatt och diskussioner här hemma likställs ofta situationen i Irak med Afghanistan. Jag brukar få frågor om just detta. Visst finns det likheter men också betydande skillnader i historia och nuvarande situation mellan de båda länderna.

Tvångsavvisningen i rampljuset

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Flyktingar
Afghanistans utbildningsminister, Haneef Atmar, förklarade att så som situationen är för närvarande i Afghanistan,
så blir nya återvändare bara en börda för Afghanistan. Däremot är exil-afghaner en ekonomisk resurs för familjerna i hemlandet. Dessutom är de en kunskapsresurs för Afghanistan i framtiden.

Svensk gör såpa i Kabul

Upphovsperson: Brieger, Natasha
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Landsbygdsfrågor, Information, kommunikation och media
En by någonstans i Afghanistan drabbas av svår torka. Invånarna går samman och lyckas rädda samhället från undergång. Mitt i alltsammans utspelar sig en Romeo &
Julia-saga i afghansk tappning.
Historien är inte unik, men med radions hjälp väntas den inom kort nå
ut till nästan varannan person på den afghanska landsbygden. TV-journalisten Carl Larsson från Eskilstuna är en av de som ligger bakom radiosåpan Let’s build our village.

”Det blev inte som vi hade drömt om”

Upphovsperson: Lillesaar, Wiiu
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Politisk historia, Genus och jämställdhet
Denna artikel bygger på intervju-
er med dr Wanta, läkare på SAK, Anisa Popal som arbetar på hälsoministeriet, intryck från möten i genusgruppen på Agency Coordinating Body for Afghan Relief och samtal med Horia Mosadiq, chef för den afghanska människorättsorganisationen Human Rights Research and Advocacy Consortium. Artikeln försöker ge några fragmenta-
riska bilder av kvinnors situa-
tion under krigsåren och hur de upplever situationen idag.

Antaget förslag rörande motion nr 11 från årsmötet 2003

Upphovspersoner: Hermansson, Stellan | Hjukström, Peter | Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, USA
Den av SAK:s förbundsstyrelse utsedda arbetsgruppen för behandling av motion 11 och motionssvaret från årsmötet 2003 har enats om nedanstående förslag till uttalande. Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt möte den 4 april 2004 att ställa sig bakom uttalandet och föra det till årsmötet för beslut.

Vem (eller vad) är en terrorist?

Upphovsperson: Samuelsson, Jan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Terrorism
Finns det objektiva kriterier utifrån vilka man kan bestämma vilka individer eller grupper som bör betecknas som terrorister? Vad är det för skillnad mellan terrorhandlingar och krigföring? Är begreppet terrorist över huvud taget användbart?
Vi kan börja med att konstatera att statligt utövat våld sällan betecknas som terror. Utmärkande för en terroristorganisation, enligt Nordisk familjebok, är att den sysslar med organiserat våld, ofta i politiskt syfte. Terror definieras som skräck, skräckvälde eller våld som utövas i politiskt syfte. Ordet terrorism härstammar från det franska verbet terreur.
Terror är alltså en metod och inte ett självändamål. Vilken grupp som helst kan i princip använda sig av denna metod. Därför blir en målsättning som ”att utrota terrorismen” knappast meningsfull. Terrorism är en metod, inte en motståndare av kött och blod.

Afghanistan efter valet: redan iakttas ett ökat intresse bland utländska investerare

Upphovspersoner: Brieger (övers), Natasha | Alami, Anayatullah
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska institutioner, Afghanistan, Korruption
Afghanistans första demokratiska val hölls den nionde oktober 2004.
Även om det är för tidigt att tala om stora förändringar står det redan klart att detta var en historisk milstolpe för det afghanska folket och att valet kommer ha en avgörande betydelse för den framtida utvecklingen i landet. Men medan Afghanistan har tagit ett stort steg framåt när det gäller folkbestämmande och frihet, är den ekonomiska situationen i landet i stort sett oförändrad.

Landvägen till Afghanistan

Upphovsperson: Sundelin, Anders
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Afghanistan, Litteratur, Resor och resande
Nyligen utkom boken Afghanistan
– ett standardverk som ger en nyanserad och uppdaterad bild av ett land som ofta beskrivs som ett av världens fattigaste. Afghanistan-
nytts läsare ursäktar nog påståendet att det också är ett av världens mest intressanta. Journalisten Anders Sundelin är redaktör för boken Afghanistan. Här berättar han om hur hans intresse och engagemang för detta land såg dagens ljus.

Sidor