Sökformulär

Merdeka & ÖsttimorInformation

FN-chefens Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
FN-chefen Ban Ki-Moons senaste Östtimorrapport, som
omfattar perioden 8/1-20/9 2011, distribuerades till
säkerhetsrådet den 14 oktober. Rapporten är framlagd i
enlighet med säkerhetsrådets resolution 1969 från i år
som innebär att mandatet för United Nations Integrated
Mission in Timor-Leste (UNMIT) förlängs till den 26
februari 2012. UNMIT fortsatte att ledas av Ameerah
Haq som hade två nära medarbetare för utvecklings- och
säkerhetsfrågor.

Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Sverige
Detta var temat för Östtimorkommitténs medlemsmöte
som hölls på Slottsgatan 2 i Solna den 9 november.
Talare var Eva Atterlöv Frisell från Sida som sedan
några månader tillbaka arbetar med Östtimor och
besökte landet i oktober.
Utfasningen av det svenska bilaterala biståndet ska vara
slutförd i december 2013. De stöd som kanaliseras via
UNDP och UNICEF kommer att bestå under utfasnings-
perioden.

Uttalande på årsdagen av folkomröstningen

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Folkomröstningar, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Timor-Leste National Alliance for an International
Tribunal (ANTI) antog den 30 augusti, som är årsdagen
av 1999 års folkomröstning om Östtimors status,
uttalandet ”Att reda ut begångna brott mot mänskligheten är nyckeln till att öppna dörren för sanning och
rättvisa nu och framöver”.

Sidor