Sökformulär

Södra Afrika

Inget samråd med bönderna när bolaget kom till byn

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Imperialism, Matsäkerhet, Mocambique, Jordbruk
Ett hot mot ökad livsmedelssäkerhet är att småbönder förlorar sin mark och blir lönearbetare för storbolag som investerar i monokulturer samt mer eller mindre lagligt utvidgar sina gränser. Så sker i Moçambique där svenska kyrkan via en stiftelse har ekonomiska intressen i skogsnäringen.

Michelle sätter fokus på Afrikas miljö

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Afrika, Miljö, Klimat och klimatförändringar
Senegalesiska Michelle Ndiaye Ntab är chef för Greenpeace Afrika, ett regionalt kontor som öppnade för drygt ett år sedan och sydafrikanske Kumi Naidoo är ny chef för Greenpeace globalt. Det innebär att afrikanska frågor lyfts inom organisationen där fokusområdena för Afrika är klimatkrisen, skog och fiske.

"Gentekniken är här för att stanna"

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
Är genmodifiering en revolutionerande teknik som kan lösa framtidens livsmedelsförsörjning, ge oss hälsosammare livsmedel och ett miljövänligare jordbruk? Eller är det en illa kontrollerad, riskfylld manipulation av naturen som drivs av multinationella bolags vinstintressen? Södra Afrika har tittat närmare på den ekologiska aspekten av genmodifierade grödor för att reda ut vad forskningen egentligen visar.

Många olika grödor säkrar allas mat i morgon

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Geopolitik, Matsäkerhet, Genteknik och genmodifiering, Jord
FN har utlyst år 2010 till International Year of Biodiversity. Jordbruk är väl inte det första man förknippar med biodiversitet, snarare tvärtom. Men bevarandet av mångfalden är en av de viktigaste förutsättningarna för en säkrare livsmedelsförsörjning och förbättrad hälsa för människor i fattiga länder.

EU sviker sina EPA-löften

Upphovsperson: Wolpher, Marja
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Afrika, Australien och Oceanien, Ekonomi, Handelsavtal, Västindien
EU vill tvinga ett 70-tal fattigare länder att ingå ekonomiska avtal om handel som ska ge Europa en rad fördelar. Ända sedan 2002 har motståndet varit stort och nu börjar farhågorna besannas. Fråga bara 16 länder i Västindien. Där har det inte gått något vidare sedan EPA-avtalen undertecknades 2008.

Sidor