Sökformulär

Australien

Ökad användning av Internet bland aboriginiska organisationer

Upphovspersoner: Hobson, John | Klint, Anna (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Australien, Ursprungsfolk, Information, kommunikation och media
[Australien: aboriginer] Vid en undersökning 1995 hade bara mycket få aboriginer tillgång till Internet. Några år senare gör aboriginska konstnärer, artister och försäljare PR för sig på webben och surfandet ökar. Grundläggande skillnader mellan ursprungsfolk och andra medborgare när det gäller användning av Internet kvartstår dock.

Brev till Australiens ambassadör

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Svensén, Ann | Åberg, Maja | Östtimorkommittén | RFSU | Amnesty International, svenska sektionen
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Östtimor, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén har tillsammans med RFSU och Amnesty International skrivit ett brev till Australiens ambassadör med en begäran att Australien ska ompröva sin vägran att ge bidrag till organisation som ger hjälp till Östtimor om de informerar om abort och vissa sorter av preventivmedel.

Info Timor - teknologi för social rättvisa

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Informationsteknik, Östtimor, IT-sektor
I februari 2005 fick Infoxchange Australia uppdraget att utvärdera Dilis teknologiska instituts infrastruktur för information och kommunikation. Uppdraget gavs av den australiska delstaten Victorias premiärminister Steve Bracks. Det genomfördes av en liten grupp som besökte Dili. Det visade sig, knappast överraskande, att informations- och kommunikationstekniken (IKT) är mycket dåligt utvecklad i Östtimor. Mycket materiel kan inte användas på grund av bristande kunskap i att underhålla den. Det är ett betydande hinder för Timors utveckling.
Infoxchange föreslog ett projekt, Info Timor, för att förbättra läget.

Östtimor—krisen fortsätter: Ramos-Horta ny premiärminister - FN-styrka på plats

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Australien, Östtimor, Politiska institutioner, Våld och konflikter, USA, Politiker, Spionage och undergrävande verksamheter
Presidenten i Östtimor Xanana Gusmão förmådde i slutet av juni 2006 premiärminister Mari Alkatiri (Fretilin) att avgå sedan denne anklagats för att ha skapat en dödspatrull med uppdrag att undanröja politiska motståndare.

Vi sitter inte i samma båt

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Australien, Sverige, Klimat och klimatförändringar, Miljökatastrofer, Klassrelaterade frågor
Bilden från brändernas Australien (början av 2009) lämnar mig inte.
En svart molnsky av rök och våldsamma flammor täcker hela himlen – dånet ser ut att vara öronbedövande –
och jagar en bil framför sig. Elden är i hälarna på bilen,
som flyr i högsta fart. Säger inte den bilden allt?

Forskare länkar Australiens bränder till varmare klimat

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Australien, Miljökatastrofer, Naturkatastrofer, Vetenskap och forskning
Det inferno som drabbat Australien stämmer väl överens med forskarnas prognoser för konsekvenserna av klimatförändringarna.
Risken för nya bränder kan komma att fördubblas.
Nu ökar pressen på Australiens regering att vidta radikala
åtgärder för att minska utsläppen.

Dystert för världsekonomin trots nya stimulanspaket

Upphovsperson: Weman, Jon
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Australien, Ekonomiska kriser, Ekonomisk politik, USA, Tyskland
Över hela världen fortsätter försöken att hejda den djupnande ekonomiska krisen med keynesianska stimulanser och bankräddningspaket. USA antog i förra veckan ett nytt räddningspaket, och den tyska regeringen föreslog i förra veckan en lag som gör det möjligt att nationalisera banker.

Svensk rasbiologi och dess följder för aboriginerna

Upphovsperson: Hallgren, Claes
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Kolonialism, Politiska grymheter, Australien, Rasism och främlingsfientlighet, Vetenskap och forskning, Ursprungsfolk, Sverige
I september 2004 och oktober 2007 återlämnades mänskliga kvarlevor som tagits till Sverige efter en expedition till Kimberley i Australien 1910-1911. Representanter för de aboriginska folken tog då på ett ceremoniellt sätt emot sina förfäder. (Se Fjärde Världen nr 3/2004.) Det var i första hand expeditionens ledare, Eric Mjöberg, som hade hemfört dessa kvarlevor.

Sidor