Sökformulär

Flyktingar

Nätverk – ett måste för återvändande flyktingar: Aurvasi Patel från UNHCR om det ohållbara i avvisningarna

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Socialpolitik, Flyktingar
"Det afghanska samhällets möjligheter att integrera återvändande flyktingar är mycket begränsad.
Inte ens de som bor i landet har integrerats på ett tillfredsställande sätt och en stor ström av återvändande flyktingar kan destabilisera Afghanistan." Det säger Aurvasi Patel, ansvarig för flyktingrättsliga frågor på FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) i Kabul.

”För mig fanns inga alternativ”: det började när jag hörde att polisen grep en före detta elev

Upphovsperson: Eriksson, Johanna
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Invandrare och invandring, Flyktingar, Opinionsbildning
"Jag har blivit ombedd att skriva en krönika utifrån mitt perspektiv på den kamp som vi är så
många som utkämpar. Några av oss som direkt drabbade, andra av oss som medmänniskor som inte kan acceptera sättet de afghanska flyktingarna blir behandlade på. Var och en kämpar på sitt sätt. Ingen kamp betyder mer eller mindre än någon annan. Det här är mitt sätt att bidra till att de afghanska flyktingarna ska få stanna i Sverige."

Är det rimligt att skicka människor till ett land där det smäller bomber?: viktig manifestation i Sundsvall

Upphovspersoner: Westin, Anna | Forsman, Runa (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Manifestationer, Socialpolitik, Flyktingar
Den 11 september 2008 stod Sundsvalls Afghanistankommitté vid lunchtid på stora torget i Sundsvall som arrangör för en manifestation på temat: ”Skicka inte afghanska flyktingar i döden!”
Initiativet till manifestationen kom ur det faktum att vår vän Dadkhoda Qalandari, 22 år, som har varit i Sverige i fyra år nu sitter i förvar i Gävle i väntan på avvisning med tvång.

Stoppa EU:s planer för Marocko!

Upphovsperson: Strömdahl, Jan
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2008
Ämnesord: Marocko, Politiska institutioner, Europa, Ockupationer, Västsahara, Politiska avtal, Flyktingar
Jan Strömdahl, Föreningen Västsahara, vill stoppa EU:s planer för Marocko. Landet har länge lobbat för att bli mer eller mindre fullvärdig medlem i EU. Redan 1987 lämnades en medlemsansökan in som dock avslogs, eftersom Marocko inte är ett europeiskt land.
Den kungliga afrikanska diktaturen har dock kommit allt närmare det rika europeiska bordet. Man har ett associationsavtal sedan 2000 och får stora bidrag.

Uttalande: stoppa tvångsavvisningarna till Afghanistan!

Upphovsperson: SAKs årsmöte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Invandrare och invandring, Socialpolitik, Flyktingar
Migrationsverket och Sveriges regering fortsätter envist (2008) att tvångsrepatriera afghanska flyktingar boende i Sverige. Svenska Afghanistankommittén, SAK, har vid upprepade tillfällen krävt att afghanska flyktingar inte tvingas återvända i den situation som nu råder och som präglas av osäkerhet och instabilitet.

Esthers plåtskjul brändes ner

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Mocambique, Flyktingar, Sydafrika, Politiska grymheter
"En dag tar Esther Phina i sin famn och börjar berätta. Hon är född i Moçambique. När hon var fem år attackerades hembyn av Renamo och hennes mamma blev halshuggen med machete.
Hon flydde tillsammans med systern och pappa till Sydafrika."
Som barn tvingades Esther fly från sitt hem i Moçambique.
Nu har det hänt igen, i Johannesburg, och hon är alldeles knäckt.

Sidor