Sökformulär

Flyktingar

Afghanistan har en kvarts miljon internflyktingar

Upphovsperson: *, *
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Afghanistan, Flyktingar
minst 235 000 människor i Afghanistan är internflyktingar.
Enligt National Profile of Internally Displaced Persons in Afghanistan (NPIDP) har 166 000 av dem varit flyktingar sedan 2001-2002.
Omkring 185 000 personer som har varit internflyktingar sedan tiden för talibanregimens fall lever fortfarande i lägerliknande förhållanden.

Rättsläget för afghanska asylsökande i Sverige

Upphovsperson: Muso, Thabo
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Afghanistan, Politiska institutioner, Invandrare och invandring, Flyktingar
Rent allmänt försämrades rättsläget för afghanska asylsökande på flera punkter under år 2008. Procentuellt får fler asylsökande avslag. Migrationsöverdomstolen har i en dom från i juli 2008 bedömt att ensamkommande unga afghanska män utan socialt nätverk i Kabul ändå kan bosätta sig där även om det innebär att de inte kan återvända till hemprovinsen på grund av osäkerhet.

Ekonomi, rättsväsende, korruption och åtal för presidentskotten i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Juridiska institutioner, Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Ekonomisk politik, Östtimor, Landsbygdsfrågor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Livsmedelsförsörjning, Flyktingar
Nyheter från Östimmor. Rapport från ett koordineringsmöte mellan de internationella utvecklingsparterna i Dili, Östtimors huvudstad.

Folkhögskoleelever till öknen: ”Vi glömmer dem aldrig"

Upphovspersoner: Wikström, Martin | Somayeh, Bozaghian | Carlmark, Elin
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Marocko, Västsahara, Spanien, Våld och konflikter, Flyktingar, Utbildning och skola
Den ettåriga Västsaharakursen vid Jakobsbergs folkhögskola närmar sig sitt slut. Deltagarna har studerat svensk och europeisk flyktingpolitik i teori och praktik och Västsaharakonflikten i synnerhet. Efter en sex veckor lång resa till Spanien och de västsahariska flyktinglägren har deltagarna
återvänt och föreläser under april och maj om Västsahara. De har också samarbetat med Emmaus Stockholm i deras Västsaharakampanj.

Polisen ryckte inte ut trots rasistisk mobb

Upphovsperson: Ewehag, Hannes
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Sverige, Myndigheter och förvaltning, Bostäder och boende, Flyktingar
För drygt en månad sedan attackerades ett boende för flyktingbarn på Värmdö, Stockholm.
Under två timmar bankade ett tjugotal män på fönstren,
skrek rasistiska tillmälen och hotade de boende. När Saba Abbasi, som den kvällen var ensam personal, ringde polisen fick hon svaret att situationen inte var tillräckligt allvarlig för en utryckning.

Judarna som inte passar in i Israel

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Klassrelaterade frågor, Språk, Flyktingar, Israel, Kulturell identitet och gemenskap, Judendom
Det är inte bara den palestinska minoriteten, nästan en femtedel av landets befolkning, som talar arabiska i Israel. Arabiska är ett officiellt språk, jämte hebreiskan,
och talas också av judar. För vissa judar, den äldre generationen mizrachi-judar som växte upp i arabiska länder, är språket deras modersmål.

Sidor