Sökformulär

Indien

Debattkväll i Stockholm: vinnare och förlorare i dagens Indien

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Indien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Information, kommunikation och media, Ursprungsfolk, Sverige
Indiendebatt den 18 april på ABF-huset. Åhörarskaran
är stor och debattörerna kunniga: Per J Andersson från
resetidningen Vagabond, David Ståhl, indolog och researrangör,
Jan Myrdal, författare och debattör samt Hans
Magnusson, som arbetar för Indiens hundratals miljoner
daliter, de så kallade kastlösa.

Indisk dokumentärfilmare: MINERALJAKTEN HAR SKAPAT UPPRORET.

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola | Föreningen Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2013
Ämnesord: Miljörörelser, Indien, Befolkningsfrågor, Bildkonst och film
Sanjay Kak är ursprungligen samhällsvetare, verksam i New Delhi.Han är här för att på Stockholms Universitet presentera sin nya film ”Red Ant Dream”– på svenska ungefär:”Rödmyrornas dröm”. Det är en kvalitetsmässig dokumentärfilm på över två timmar med ett konstnärligt foto.Indisk dokumentärfilmare:MINERALJAKTEN HAR SKAPAT UPPRORET Det handlar om en av de största mark– och miljöstrider som pågåri världen idag. Vår intervju kretsar kring dessa händelser som är påfallande lite rapporterade i medierna här.

Idag saknar syd valfrihet

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Handel, Sociala och politiska aktivister, Mocambique, Sociala rörelser, Sociala forum, Indien, Imperialism, Jordbruk
- Vi måste låta dem som drabbas värst komma till tals och det är alltid de vanliga människorna. Vår enda chans är att tillsammans med andra människor i liknande situation sätta press på makthavare. Därför deltog vi i World Social Forum i Indien.
Det säger Amade Sucá, representant för bonderörelsen Unac, nyss hemkommen från Mumbai.

Ledare: RÄTTEN TILL INFLYTANDE

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Handel, Handelsavtal, Brasilien, Indien, Sydafrika
Under det kalla kriget bildade fattiga så kallade u-länder gemensamma fora för att tillsammans kämpa för förbättrade villkor. 1961 grundades Den alliansfria rörelsen av länder som varken ville alliera sig med USA/Väst eller Sovjetunionen/Öst. 1964 etablerades ett politiskt samarbetsorgan inom FN:s ram där 77 u-länder gemensamt kunde föra fram för dem viktiga frågor. Idag (2007)har G77-gruppen 130 medlemmar.

Sidor