Sökformulär

Indien

Så här arbetar vi med vattenfrågor!: rapport från organisationen Keystones arbete med dricksvatten i södra Indien

Upphovsperson: Lindberg, Joakim
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Vatten, Klassrelaterade frågor, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs), Hygien och sanitet, Indien
[Indien: jenukurumbas; irulas]
Organisationen Keystone arbetar för att komma tillrätta med vattenförsörningen i ett antal byar i södra Indien.
Problemen är många och skiljer sig åt mellan byarna.
Det råder en hierarki mellan kaster och folkgrupper som orsakar skillnader i tillgång på friskt vatten. Och mäktiga aktörer som teplantager och turisthotell gör som de vill.

The Right to Adequate Food in India

Upphovspersoner: Gurusamy, D. | Bosco, John | Kumar, T Ravi | Dhamotharan, Mohan
Utgivare: FIAN International | FIAN International
År: 2008
Ämnesord: Matsäkerhet, Fattigdom, Mänskliga rättigheter, Livsmedelsförsörjning, Indien
FIAN, the International Human Rights Organisation for the Right to Feed Oneself, presents this Parallel Report on the Right to Food in India.
Of the many aspects concerning economic, social, and cultural rights, FIAN concentrates on the right to freedom from hunger and the right to adequate food. India, since 1979 is a State Party to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Vad händer… … med de saknade flickorna i Indien och Kina?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Sydasien, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet, Indien
I en nära framtid gifts den unga indiska kvinnan Kalki bort till fem bröder och tvingas snart vara sexuellt tillgänglig för hela byn –
som bara består av män. Det är regissören Manish Jhas som i dystopin Ett land utan kvinnor varnar för följderna av de demografiska tendenser som sedan 1980-talet blivit tydliga i Östoch Sydasien.

Hivsiffrorna minskade förra året

Upphovsperson: Holmström, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Vetenskap och forskning, Afrika, Hiv/Aids, Indien
I höstas fick vi veta att antalet personer som lever med hiv inte alls är 39,5 miljoner utan
”bara” 33,2 miljoner. Förklaringen är att UNAIDS och WHO, inför den årliga rapporten 2007, gjorde en stor översyn av statistiken. Där kom man bland annat fram till att tidigare siffror för Indien, Angola, Kenya, Moçambique, Nigeria och Zimbabwe var för höga och dessa länder står därför för 70 procent av sänkningen av hivförekomsten i världen.

Ursprungsfolk och miljörättvisa: en berättelse från det Europeiska sociala forumet i Malmö

Upphovspersoner: Nilsson, Annette | Kelava, Marina (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Kenya, Peru, Sociala forum, Europa, Etiopien, Ursprungsfolk, Sociala och politiska aktivister, Indien, Guatemala
I våras, när förberedelserna för det Europeiskt sociala forumet, ESF, var i full gång, hade jag precis kommit hem från ett årslångt uppdrag som fredsobservatör i Centralamerika och ville på något vis delta i ESF i Malmö. Jag visste inte då att jag skulle bli kontaktperson för ett av de mest uppskattade seminarierna och aktiv i arrangörsföreningen.

På träningsläger med mujahedin

Upphovspersoner: Suhleria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Terrorism, Pakistan, Religiösa sekter och fundamentalism, Indien, Väpnade motståndskamper
Abu Akhasha är en lång, slätrakad man i slutet av tjugoåren. Han är lågmäld och närmast filmstjärnesnygg, och ger knappast ett intryck av sitt militanta förflutna.
Numera läser han litteratur vid Uppsala universitet, men en gång var han en övertygad mujahid som var helt inriktad på att ”befria” Kashmir (halva Kashmir är ockuperat av Indien) från det ”hinduiska Indiens otrogna klor”.
"Jag är fortfarande troende muslim", säger han.

Bördan skjuts mot u-länderna

Upphovsperson: Esmailian, Shora
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Kina, USA, Europa, Politiska avtal, Indien
Med få förhandlingsdagar kvar innan klimattoppmötet i Köpenhamn inleds är alla stora frågor fortfarande olösta. Sveriges,
och i praktiken EU:s,
chefsförhandlare Anders Turesson säger dock till Arbetaren Zenit att han tror på en rimlig kompromiss. Han menar att utvecklingsländerna måste ta en större del av ansvaret.

Sidor