Sökformulär

Indien

Gonder och paharis: vad händer med Indiens ursprungsfolk?

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Minoritetskulturer, Rasism och främlingsfientlighet, Tvångsförflyttning, Ursprungsfolk, Politisk organisering, Fattigdom, Livsmedelsförsörjning, Indien
En bild säger mer än tusen ord brukar det ju heta. Men bakom bilderna till denna artikel,
liksom bakom bilderna i hela tidningen, finns förstås en social verklighet som också kan
beskrivas. Genom statistiken om Indien slår en mängd hårda fakta – tvärs igenom alla
folkgrupper, inte bara ursprungsfolk eller minoriteter. Ett av dessa faktum är att Indien
fortfarande hör till de länder i världen där många tiotals miljoner människor inte har
tillräckligt med mat att äta.

Forskning i skuggan av Indiens ekonomiska framgångar: Bland naxaliter, självmord och bondemotstånd

Upphovsperson: Norström, Christer
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Landsbygdsfrågor, Sociala rörelser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fattigdom, Indien, Väpnade motståndskamper
Trots de ekonomiska framgångarna som skett i Indien under det sista decenniet så är det
stora grupper i landet som har fått stå tillbaka. Den indiska professorn i ekonomi vid Jawaharlal
University i Delhi, Utsa Patnaik, har i sin bok ”The Republic of Hunger” redovisat
med önskvärd tydlighet hur de fattiga på landsbygden har fått det allt sämre ekonomiskt
trots ”The Incredible India” (som de internationella medierna vill formulera det) och reformprogrammen
sedan början av 1990-talet.

Brittiskt gruvbolag hotar exploatera heligt berg

Upphovsperson: Lindwall, Matilda
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Marknadsföring och reklam, Storbritannien, Indien, Miljöföroreningar
Det brittiska bolaget Vedanta
Resources planerar att öppna
ett dagbrott för att utvinna
bauxit ur Nyamgiriberget i
Indien. Gruvan riskerar att
förstöra skogar som folkgruppen
dongria kondh lever
av och kullkasta livet för
tusentals personer i andra
kondh-grupper som bor i
området.

När land blev till vatten: Tsunamin och ongee-folket på Mindre Andamanerna

Upphovspersoner: Pandya, Vishvajit | Lindwall, Matilda (övers. och red.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Ursprungsfolk, Naturkatastrofer, Internationellt bistånd, Kulturella seder, Non-Governmental Organizations (NGOs), Indien
På morgonen den 26 december 2004 upplevde Mindre Andamanerna i Bengaliska viken,
liksom på flera håll i Asien, en jordbävning som mätte 8,9 på richterskalan. Efter omkring
en timme följdes jordbävningen av sex till tio meter höga vattenvågor – en tsunami. Här
skriver den indiske antropologen Vishvajit Pandya, som själv forskat omfattande på plats,
om hur ongeefolket hanterade situationen.

Jagriti Viharas Vänner

Upphovsperson: Persson, Henrik (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Ursprungsfolk, Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Indien, Utbildning och skola
Svenska Föreningen för Indisk
Byfolkhögskola (SFIB)
heter sedan år 2003 Jagriti
Viharas Vänner, JVV. Den
startade i Sverige 1972 för att
göra det möjligt för läraren
Jaya S Upadhyay att grunda
en skola, inspirerad av
nordisk folkhögskola och av
Mahatma Gandhis filosofi,
tillsammans med befolkningen
i några fattiga byar i
dåvarande delstaten Bihar,
Indien.

Hindutva: Ovetenskaplighet i debatten om Indiens ursprungshistoria

Upphovsperson: Lindgren, Lars
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Kulturarvet, Kulturhistoria, Socialhistoria, Vetenskap och forskning, Indien, Migration
Indien översköljs för närvarande
av en våg av hindunationalism.
Arkeologi och
historia skrivs om. Den nya
historiesynen återspeglas
såväl i vetenskapliga publikationer,
press och på Internet
som i statliga publikationer,
uttalanden och administrativ
praxis. Det sker ”patriotiska”
och i allt högre grad nationalistiska
omtolkningar av subkontinentens
tidiga historia.

Hamnbygge leder till undernäring: Yanadifolkets möjlighet till fiske förstörs

Upphovsperson: Petersson, Sigrid
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Ursprungsfolk, Lokal ekonomi och försörjning, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Matsäkerhet, Non-Governmental Organizations (NGOs), Indien
Inom ramen för ett stort infrastrukturprojekt i provinsen Andhra Pradesh i Indien,
ingår konstruktionen av en hamn, samt motorvägar och järnvägar vilkas placering
stör yanadifamiljernas möjlighet till fiske. Fiske är deras främsta inkomstkälla och
då denna försvunnit har följderna blivit katastrofala.

Sidor