Sökformulär

Kapitalism och vinstmaximering

Stor brist på transparens kring AP-fondernas markinvesteringar i Brasilien

Upphovsperson: Mörk, Jenny
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Sverige, Miljörätt, Mänskliga rättigheter, Brasilien
I april 2013 släppte Swedwatch en rapport gjord på uppdrag av atinamerikagrupperna där Andra
AP-fondens, AP2:s, investering i jordbruksmark i Brasilien granskas. Rapporten visar på
bristande transparens som gör det omöjligt att garantera att svenska pensionsinvesteringar
inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring.

Dåliga erfarenheter för länder i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Södra Afrika, Sydafrika, Varufiering, Handel, Vatten, Zimbabwe, Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner, Kapitalism och vinstmaximering
Tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa ska garanteras medborgarna av den stat de lever i. En förutsättning för att staten ska kunna göra det är att den själv bestämmer över sin vattensektor.

Sidor